​Zaustavljen kamion s medicinskim otpadom na deponiji Uborak

Jutros su dva kamiona s otpadom iz Bolnice Južnog logora dovezena do deponije Uborak kod Mostara.

Jedan kamion je ušao na deponiju, dok je drugi vraćen, jer je na njemu bio medicinski otpad.

Kontaktirana je i inspekcija te je zatražen dodatni nadzor, jer se i otpad s prvog kamiona mora prvo sortirati prije odlaganja na deponiju, a upitno je hoće li se to zaista i uraditi, navode mještani Uborka.

– Bolnica Južni logor je kao i Bijeli brijeg nabavila posebne kante za razvrstavanje i odlaganje medicinskog otpada. Nadamo se da se pridržavaju procedura i da medicinski otpad odlažu prema procedurama.Na Uborak ta vrsta otpada ne može biti odlagana – poručili su iz udruge ‘Jer nas se tiče’.

error: Content is protected !!