548 javnih poduzeća sa područja cijele BiH duguje više od 8 milijardi KM

Liberalni forum organizirao je skup “Budućnost javnih i državnih preduzeća” u Sarajevu. Stručnjaci iz ove oblasti razgovarali su o napretku ove situacije, ali i o problemima.

Prema izvještaju iz Međunarodnog monetarnog fonda BiH 548 javnih preduzeća sa područja cijele BiH duguju više od 8 milijardi KM.

“U strukturi dugoročnih obaveza svakako dugoročni krediti, dok u strukturi kratkoročnih obaveza imamo značajno učešće poreskih obaveza i obaveza prema dobavljačima. Najviše obaveza nalaze se u preduzećima koja se bave transportom”, kazala je Bobana Čegar, ekonomistica iz MMF-a.

Najveći gubitak  imaju Željeznice FBiH.

Stručnjaci upozoravaju da se radi o nelojalnoj konkurenciji, jer privatna preduzeća nemaju “privilegiju” biti toliko zadužena. Riješenje vide u radikalnoj reformi javnog sektora i postavljanju sposobnih menadžera na čela javnih kompanija.

 FBiH ima jedinstven registar javnih preduzeća, no on godinama nije ažuriran. MMF u FBiH imao je problem da prikupi podatke o svim javnim preduzećima po županijama, na nivou entiteta, ali i na nivou lokalnih zajednica.

error: Content is protected !!