579 djece u BiH su napustili roditelji, a 2.520 su zlostavljani od roditelja

Prema podatcima centara za socijalni rad u BiH za 2018. godinu, koje je objavila Agencija za statistiku, skoro 130.000 maloljetnika koristi usluge socijalne zaštite u našoj zemlji. To znači da se svako peto dijete nalazi na evidenciji centara za socijalni rad kojih u BiH ima 117.

Na evidenciji je približno jednak broj muške i ženske djece, a najviše ih je u kategoriji ugroženih obiteljskom situacijom i osoba u stanju različitih socijalno-zaštitnih potreba. Najveći broj djece, blizu 40.000, je uzrasta od 7 do 14 godina. U BiH je 597 djece bez oba roditelja, a 34 djece nepoznatih roditelja. Njih 579 su djeca napuštena od roditelja, dok 743 djece ima roditelje spriječene da obavljaju roditeljsku dužnost. Na evidenciji je 2.520 djece roditelja koji ih zanemaruju ili zlostavljaju te 7.635 djece čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama. Više od 15.000 djece u BiH ima smetnje u psihičkom i fizičkom razvoju, a blizu 1.000 ima poremećaje u ponašanju i ličnosti. Više od 5.500 su maloljetnici društveno neprihvatljivog ponašanja, 771 ih je sklono skitnji, 1.344 prosjačenju, a 116 prostituciji.

U izvještaju Agencije za statistiku je navedeno da je u 177 centara za socijalni rad u BiH zaposleno ukupno 1.552 ljudi, od čega je 528 socijalnih radnika, 59 pedagoga, 97 psihologa, 19 defektologa…
Broj korisnika njihovih usluga sve je veći, rad s njima sve je zahtjevniji, a često im se delegiraju i poslovi koji ne bi trebali biti u nadležnosti centara za socijalni rad.

Podsjetimo na podatke iste Agencije koji kažu da oko 128.000 djece u našoj zemlji koristi neki vid socijalne pomoći, da ih je oko 100.000 ugroženo obiteljskom situacijom, od kojih 40.000 žive u obiteljima koja nemaju ni minimum sredstava za život, ne možemo a da ne ustuknemo i zapitamo zašto se o ovome tako rijetko govori u javnosti.

Ili da u našoj zemlji prema, analizama sektora socijalne zaštite, oko 600 000 ljudi živi sa 3 do 5 KM dnevno, točnije u siromaštvu i ne mogu priuštiti da večeraju… 

B. K. 

error: Content is protected !!