Besplatne liječničke usluge i za neosigurane građane

Hoće li ili neće Ministarstvo zdravstva Županije Sarajevo dati preciznu informaciju, još nije poznato. A od toga zavisi čitav niz poteza koji bi mogli dovesti do toga da svaki građanin ove županije, bez obzira je li ili nije zdravstveno osiguran, dobije pravo ne besplatnu zdravstvenu zaštitu, odnosno liječničke usluge. O čemu se radi?

Brojne anomalije

Naša stranka je preko svog zastupnika u Skupštini Županije Sarajevo Edina Forte zatražila od Ministarstva zdravstva detaljnu informaciju „o uslugama zdravstvene zaštite za građane koji nemaju zdravstveno osiguranje i o broju neosiguranih lica koja koriste te usluge“. Forto kaže da je takva informacija osnov za konkretne poteze „kako bi se povećao paket besplatne zdravstvene zaštite, istovremeno riješilo još nekoliko problema u toj oblasti i pojačala borba protiv nezaposlenosti“.

Bar za sada na ovaj zahtjev i inicijativu Ministarstvo zdravstva nije javno reagiralo što je Naša stranka i očekivala jer se radi o „revolucionarnoj namjeri“, ali u svakom slučaju neće odustati i izvjesno je da će ići do kraja.

-Mora se povećati obim liječničkih usluga za građane koji nemaju zdravstveno osiguranje jer se, uz ostalo, samo tako može suziti i zatvoriti prostor za brojne anomalije u zdravstvu – kaže Forto. Prvi problem je suočavanje sa činjenicom da građani bez zdravstvenog osiguranja koriste usluge klinike za urgentnu medicinu i Hitne pomoći gdje dobivaju usluge bez zdravstvenih iskaznica.

Stvarno nezaposleni

– Tamo imamo ogromne redove, potpuno nefunkcionalne službe i stalnu preopterećenost. Ministarstvo zdravstva Županije Sarajevo stalno preskače taj problem pozivajući se na federalne zakone čime se zapravo izbjegava iskorak u korist svih građana. Sve stručne analize koje smo radili pokazuju da bi efekti povećanja obima ljekarskih usluga onima koji nisu zdravstveno osigurani, bili veliki i pozitivni. Ne treba zaboraviti da je u BiH registrirana nezaposlenost puno veća od takozvane anketne nezaposlenosti – više ljudi je prijavljeno kao nezaposleni i da traži posao nego što je to u stvarnosti. Zašto je to tako? Isključivo zbog prava na zdravstvenu zaštitu preko zavoda za zapošljavanje – objašnjava Forto i zaključuje:

– U svakom slučaju, prihvaćanjem naše inicijative da se proširi paket i obim ljekarskih usluga i za sve, dakle i zdravstveno neosigurane,  dobili bismo realnu ili bar realniju sliku o nezaposlenosti pa bi se mogli okrenuti konkretnom rješavanju problema stvarmo nezaposlenih građana.

 

Piše: M. Osmović, [email protected]

 

error: Content is protected !!