BiH ostaje bez 13 milijuna KM pomoći za rješavanje migrantske krize

Predložena lokacija za izmještanje migranata ne ispunjava kriterije EU, kaže Wigemark

Šef Delegacije Europske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark pisao je predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću navodeći da prihvatna lokacija koju nudi grad Bihać (tzv. naselje Vučjak) ne ispunjava kriterije za EU pomoć. Ipak, ukoliko BiH ne riješi niz spornih pitanja, obećana pomoć EU bi mogla izostati.

Wigemark se Zvizdiću zahvalio na brzoj i učinkovitoj intervenciji relevantnih organa vlasti nakon požara koji se desio u Miralu u Velikoj Kladuši 1. lipnja 2019. godine. 

-Istovremeno, obavještavam vas da je Delegacija EU u BiH u posljednjem stadiju potpisivanja sporazuma delegacije za provedbu druge IPA specijalne mjere za podršku BiH u upravljanju migracijskim tokovima. U okviru ove druge specijalne mjere EU će doznačiti ukupno 13 milijuna eura, od čega 5 milijuna iz našeg godišnjeg IPA 2019 akcionog programa za BiH i dodatnih 8 milijuna iz drugih raspoloživih izvora. Ova sredstva će se koristiti za pokrivanje osnovnih potreba migranata, azilanata i izbjeglica. Naime za smještaj, hranu, vodu, sanitarne i higijenske potrebe, neprehrambene artikle, pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i službama socijalne zaštite. Osigurat će se i dodatna podrška kako bismo povećali kapacitete identifikacije, registracije, direktne pomoći i upućivanje na službe za izbjeglice, azilante i migrante, kao i podrška za potpomognuti dobrovoljni povratak – napisao je Wigemark. 

Kako kaže, nova specijalna mjera, također, osigurava pomoć za jačanje kapaciteta Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima, Ministarstva sigurnosti i policije Unsko-sanske županije prilikom kontrole i nadzora granica, otkrivanja nelegalnih migranata, njihove identifikacije, registracije i daljnjeg upućivanja. 

Sporna pitanja usaglašena, ali nisu riješena

– EU pomoć BiH za upravljanje situacijom s migrantima trenutno se provodi pomoću međunarodnih partnera, kao što je dogovoreno s relevantnim organima vlasti. Ovo je privremenog karaktera. Želimo još jednom istaći našu spremnost da vam pomognemo da razvijete snažne domaće kapacitete kako biste mogli učinkovito koordinirati i upravljati akcijama i tako preuzeti u svoje ruke upravljanje migracijama u bliskoj budućnosti uz našu finansijsku pomoć. Ovom prilikom potičem BiH vlasti da u potpunosti iskoriste predstojeći IPA regionalni projekt o upravljanju migracijama kako bi osigurali nesmetano upravljanje aktivnostima koje se trenutno planiraju na terenu i učinkovito korištenje EU sredstava-  navodi Wigemark. 

Wigemark ističe da je potrebno hitno razmotriti nekoliko spornih pitanja koja su usaglašena s BiH vlastima, ali još nisu riješena:

– Preuzimanje privremenih prihvatnih centara u USŽ (Borići, Sedra, Bira i Miral), osiguravanje priključaka za struju u prihvatnom centru Borići za ranjive kategorije (koristeći sredstva koja je EU već osigurala za instalaciju, korištenje prihvatnog centra Borići za ranjive kategorije u punom kapacitetu (580 osoba), osiguravanje proaktivne koordinacije svih aktivnosti sa svim akterima pogođenim migrantskom krizom, uključujući županijske i općinske organe vlasti, što još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. EU je spremna pomoći tako što će osigurati rukovodećeg eksperta, finansiranog iz IPA programa tehničke pomoći koja se osigurava Ministarstvu sigurnosti za koordinaciju ovih aktivnosti. Trebaju se predložiti odgovarajući objekti za nove prihvatne centre u skladu s predloženim kriterijima te ravnomjerno rasporediti teret između različitih područja BiH – pojašnjava Wigemark.

Vučjak ne dolazi u obzir


On je tražio i službeni stav BiH vezano za zatvaranje privremenih prihvatnih centara Bira i Miral do sredine studenog, kao što su najavili organi vlasti u Unsko-sanskoj županiji. Smatra da nova lokacija Vučjak nije dovoljno tehnički ispitana.

– Nepoznata je tehnička prikladnost lokacije. Lokacija je nekad bila nepropisna općinska deponija. Nepoznato je kakav je sadržaj deponije. I stabilnost zemljišta također treba potvrditi.  Nije jasno da li su završeni procesi biološke degradacije u deponiji. Prisutnost metana predstavlja rizik po ljudsko zdravlje, posebno u slučaju zapaljenja starog smeća koje se nalazi pod zemljom uz dramatične posljedice po lokaciju… stoji, između ostalog, u pismu.


Šef Delegacije EU navodi i da je izvjesno da se ovaj centar ne bi mogao izgraditi za nekoliko sedmica. 

– Realno govoreći, trebalo bi godinu dana da se izgradi infrastruktura, čak i kad bi sva ova navedena pitanja bila riješena. S obzirom na navedeno, predložena lokacija ne ispunjava kriterije za EU pomoć –  napisao je Wigemark. 

Wigemark još upozorava da nije održiva situacija u kojoj se većina prihvatnih centara koncentrira u USŽ zbog čega se vrši neopravdan pritisak na organe vlasti u Unsko-sanskoj županiji. 

– Potrebno je da taj teret dijele i drugi dijelovi BiH. Druge zemlje u regiji sa velikim brojem migranata, kao što je Srbija, uspostavili su prihvatne centre po cijeloj zemlji i na taj način su podijelili teret sa lokalnim organima. Naposljetku, u nedavno usvojenom Mišljenju Komisije o BiH zahtjevu za članstvo u EU preporučuje se da BiH osigura, na svim nivoima, učinkovitu koordinaciju upravljanja granicama i kapaciteta za upravljanje migracijama, kao i funkcioniranje sistema davanja azila – navodi se u pismu. 

B.K.

Zvukovi migracija

U Bihaću je pokrenut projekat „Zvukovi migracija“ čiji je cilj zbližavanje i kulturna razmjena djece i mladih migranata i izbjeglica, kao i njihovih vršnjaka iz USŽ. U okviru projekta planirano je snimanje zajedničkog albuma sa deset pjesama, ali i koncert koji će se u Bihaću održati tokom ljeta. Zaposleni u umjetničkoj školi u Bihaću ističu da mnogi primjeri pokazuju da je za suživot i međusobno razumijevanje potrebno veoma malo, a da je muzika univerzalni jezik koji svi razumiju i koji vraća djeci osmijeh na lice.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!