BiH: U školskoj 2019./2020. godini 3,9% manje upisanih srednjoškolaca

U školskoj 2019./2020. godini, u BiH je u 315 srednjih škola upisano 112.933 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu za 4.542 učenika ili 3,9% manje. Najveći broj učenika, njih 55,3%, pohađa tehničke škole, 22,3% ih pohađa gimnazije, dok je u stručnim školama 19,1%, objavila je Agencija za statistiku BiH. Na kraju školske 2018./2019. godine, 32.625 učenika završilo je srednju školu, što je u odnosu na kraj 2017./2018. godine manje za 338 učenika ili jedan posto. Od ukupnog broja završenih srednjoškolaca, 50,8% je muških, a 49,2% ženskih. U školskoj 2019./2020. godini, u nastavni proces bilo je uključeno 12.716 nastavnika, od čega 7.828 ili 61,6% žena. Kada je riječ o visokom obrazovanju u školskoj 2019./2020. godini, na prvi ciklus studija, uključujući i integrirane studije, u zimski semestar upisano je 79.886 studenata, od kojih je 67.836 upisano na sve godine studija, a 12.050 su apsolventi. U prošloj godini diplomirao je ili završio akademske ili strukovne studije 14.181 student, što je za 0,3% manje u odnosu na školsku 2018., a od ukupnog broja diplomiranih studenata, 59,8% su studentice. Prema starom programu obrazovanja, 1,8% studenata je diplomiralo na akademskim ili strukovnim studijima, a prema programu prilagođenom Bolonjskoj deklaraciji njih 98,2%. Od ukupnog broja diplomiranih studenta, na visokim školama diplomiralo je 7,1%, a na sveučilištima njih 92,9%.

error: Content is protected !!