Bruce Berton preuzeo dužnost novog šefa Misije

Veleposlanik Bruce G. Berton  je u Sarajevu preuzeo dužnost novog šefa Misije OESS-a u BiH, zamijenivši tako na toj dužnosti veleposlanik Jonathana Moorea.

Berton je započeo diplomatsku službu u administraciji SAD-a 1987. te je, među ostalim, obnašao funkciju direktora Ureda za inovacije u menadžmentu State Departmenta. Dobitnik je brojnih nagrada State Departmenta. Veleposlanik Berton je posljednje dvije godine obnašao dužnost prvog zamjenika visokog predstavnika u BiH i supervizora za Brčko Distrikt BiH. On će na novoj dužnosti nastaviti raditi na ostvarenju ključnih obveza Misije OESS-a u BiH s ciljem izgradnje održivih demokratskih institucija, jačanja dobre uprave i načela zaštite ljudskih prava, kao i pružanja potpore razvoju inkluzivnog društva.

error: Content is protected !!