DAČIĆ: S BiH je išlo teško

Srbija može otvoriti svoje granice, ali nigdje ne postoji režim slobodnog prelaska državne granice. Sve države traže neke vrste potvrda ili dozvola za ulazak u vrijeme pandemije koronavirusa. U Mapi puta koji je sačinila Europska unija, otvranje granica ne spada u prve mjere koje će se primijeniti. Neke zemlje ne planiraju otvaranje granica prije lipnja. Građani koji žive u malom graničnom pojasu, koji je oko 50 kilometara, a imaju zemlju ili rade na “drugoj strani granice”, mogu prelaziti bez ograničenja i mjera samoizolacije ili izolacije.

S Bosnom i Hercegovinom je išlo teško. Očekivali smo da će biti lakše, veliki broj ljudi je u toj situaciji, i sa srpske i s bošnjačke strane, kaže ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić.

error: Content is protected !!