Deficit tekućeg računa BiH – 4,4 posto BDP-a

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je podatke o platnom bilansu za 2016. po kojima je deficit tekućeg računa iznosio 1,31 milijardu KM, što je za oko 266 miliona KM manje u odnosu na 2015.

U relativnom iskazu, deficit tekućeg računa iznosi 4,4 posto BDP-a, a što predstavlja smanjenje u odnosu na 5,5 posto BDP-a u 2015.

Iz CBBiH navode da je glavni uzrok deficita tekućeg računa značajan debalans u vanjskotrgovinskoj razmjeni robe.

Deficit trgovine robom u 2016. iznosi 7,2 milijarde KM i za oko 219 miliona KM je manji u odnosu na 2015., što je rezultat povećanja izvoza roba. Na bilansu usluga ostvaren je suficit od 2,15 milijardi KM, što je za oko 65 miliona KM više u odnosu na godinu ranije, a čemu je dao doprinos povećan prihod od turizma.

Suficit primarnog dohotka je blago povećan i iznosi 160 miliona KM, dok je sekundarni dohodak u suficitu od 3,58 milijardi KM i neznatno je smanjen u odnosu na 2015. Najznačajnija stavka sekundarnog dohotka su primljeni tekući transferi koji su u 2016. iznosili 3,58 milijardi KM. Od toga, personalni transferi ili novčane doznake iz inostranstva iznose 2,44 milijardi KM, a ostali tekući transferi, od čega najviše penzije iz inostranstva, iznose 1,14 milijardi KM.

Na kapitalnom računu saldo je iznosio 355 miliona KM, što je za 47 miliona KM manje u odnosu na prethodnu godinu.

Na finansijskom računu su zabilježeni neto prilivi od 783 miliona KM (1,02 milijarde KM u 2015.), koji ukazuje na daljnji rast obaveza prema nerezidentima kojima je finansiran deficit tekućeg računa. U okviru finansijskog računa, strane direktne investicije (neto pasiva) u BiH u 2016. iznosile su 460,6 miliona KM i bilježe smanjenje u odnosu na 2015. za 55,6 miliona KM.

Detaljni podaci o platnom bilansu za 2016. dostupni su na web stranici www.cbbh.ba

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!