Depoziti građana dosegnuli 12,89 milijardi KM

Uz 31. listopad, Svjetski dan štednje, Centralna banka BiH (CBBiH) objavila je podatak da su  koncem rujna 2019. ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH iznosili 12,89 milijardi KM, što je najviša zabilježena razina. Ako se promatra depozite stanovništva po ročnoj strukturi, oročeni i štedni depoziti u rujnu 2019. iznose 5,66 milijardi KM ili 43,9% ukupnih depozita stanovništva, od čega kratkoročni depoziti čine 478 milijuna KM, a dugoročni 5,18 milijardi KM. Transakcijski računi i depoziti po viđenju čine 7,23 milijarde KM ili 56,1% ukupnih depozita stanovništva. Stanovništvo u BiH kontinuirano povećava depozite, pa su tako, u usporedbi sa stanjem na kraju rujna 2018., porasli za čak 1,06 milijardi KM (8,9%). No, postoje značajne razlike u tempu rasta, ovisno o tipu depozita. Najbrže rastu transakcijski računi, koji su porasli za 17,3%, tj. 562 milijuna KM), zatim depoziti po viđenju koji bilježe porast od 9,4%, tj. 293 miliona KM. U pogledu valutne strukture, depoziti stanovništva u domaćoj valuti iznose 5,52 milijarde KM, što čini 42,8%  i što je značajno više no prije šest godina, kada je udio depozita u domaćoj valuti iznosio 38%. Depoziti u eurima iznose 6,74 milijarde KM (52,2%), a oni u ostalim stranim valutama 638 milijuna KM (5%). Iz CBBiH poručuju kako stabilan domaći bankarski sektor, uz pouzdan sustav za osiguranje depozita, pruža jamstvo stanovništvu da svoja financijska sredstva drži na računima u bankama, a putem kojih obavljaju tekuće transakcije ili štede za kasnije periode.

error: Content is protected !!