Hoće li doći do zatvaranja migrantskih centara?

Predstavnici vlasti u ovoj županiji dali su prošlog tjedna rok od deset dana u kojem bi se Vijeće ministara trebalo odrediti prema nekoliko upućenih zahtjeva, a zahtjevi su postavljeni i pred Međunarodnu organizaciju za migracije IOM

Tjedan koji je pred nama trebao bi donijeti odgovore na brojna pitanja koja su postavljena nakon eskalacije problema s ilegalnim migrantima na području Unsko-sanske županije, a koji su rezultirali i masovnom tučnjavom u jednom od centara kao i učestalim incidentima u kojima su akteri ilegalni migranti.

Predstavnici vlasti u ovoj županiji dali su prošlog tjedna rok od deset dana u kojem bi se Vijeće ministara trebalo odrediti prema nekoliko upućenih zahtjeva, a zahtjevi su postavljeni i pred Međunarodnu organizaciju za migracije IOM.

Neki od njih mogu se sažeti u upozorenje kako su migrantski centri na području županije preopterećeni te kako se u cijelu priču mora uključiti Ministarstvo sigurnosti BiH, kako država mora preuzeti nadzor nad migrantskim centrima na prostoru županije te kako se od Ministarstva sigurnosti traži da osobe problematičnog ponašanja, iz centara na području USŽ izmjesti u centar zatvorenog tipa, kao i da preuzmu brigu o svim osobama koje nemaju smještaj u okviru navedenih kapaciteta.

Preuzeti nadležnost

Pozvano je Ministarstvo sigurnosti da se odredi o statusu ad hoc formiranih privremenih prihvatnih centara na području županije te da ih preuzme u nadležnost, kako bi se u istima mogao utvrditi kućni red i kontrolirati kapacitet prihvata korisnika smještaja kao i zdravstveno-epidemiološka situacija.

S druge strane kada je riječ o ulozi Međunarodne organizacije za migracije (IOM),  od iste je zatražena bolja suradnja sa zdravstvenim ustanovama, a posebice u kontekstu epidemiološke situacije kao i premještanje obitelji s djecom u prihvatne centre Borići i Sedra, koji su i predviđeni za smještaj ranjivih kategorija. Ukoliko nakon isteka roka ovi procesi ne budu okončani najavljeno je kako će se pokrenuti aktivnosti prema zatvaranju migrantskih centara. Vlasti županije skrenule su pozornost i na činjenicu da pojedini nesavjesni građani ilegalnim migrantima iznajmljuju smještaj te je zatraženo da prestanu nelegalno davati usluge smještaja i prijevoza migranata.

Što se očekuje na sjednici?

S druge strane, uvidom u dnevni red sjednice Vijeća ministara koja će se održati sutra vidljivo je kako se  nalazi i točka pod nazivom „Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini“. Radi se o točki koja je redovita na svim sjednicama Vijeća ministara posljednjih mjeseci, tako da je nepoznato planiraju li se u sklopu iste i određene aktivnosti vezane uz preuzimanje brige nad prenapučenim migrantskim centrima u Unsko-sanskoj županiji.

Podsjećamo, u prošlotjednoj masovnoj tuči u kojoj je sudjelovali više stotina ilegalnih migranata u prihvatnom središtu Bira, ozlijeđeno je njih više desetaka, a o toga broja troje teže.

Piše: D. Pušić,[email protected]

error: Content is protected !!