Dom naroda primio k znanju informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. i 2018.

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine primili su k znanju informacije o radu Tužilaštva BiH za 2017. i 2018. godinu.

Tokom rasprave, delegat Mladen Bosić (SDS) smatra da je najveći problem u državi nefunkcionisanje Tužilaštva, koje, kako dodaje,  ima najveću odgovornost za takvo stanje.

– Ovaj sistem ne dozvoljava društvu da ide naprijed – poručio je Bosić te dodao da će Lokalni izbori biti rezultat ‘krađe glasova’, jer Tužilaštvo nije regaovalo ni 2018. godine.

Delegat Asim Sarajlić (SDA) kazao je da je 1996. godine BiH ustupila predmete ratnih zločine Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, koji su 4. oktobra 2004. godine predati u nadležnost Tužilaštva u BiH.

Pojasnio je da su oznakom ‘A’ označeni predmeti za teška kršenja ljudskih prava te je postavio pitanje koliko je Tužilaštvo diglo optužnica sa oznakom ‘A’ i koliko je doneseno obustava istrage.

Delegat Bariša Čolak (HDZ) smatra da se ne može reći da je bh. pravosuđe  do kraja nepristrasno i profesionalno, ali  se može reći da se dešavaju  pozitivne stvari.

Glavna Tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić je odgovarajući na pitanja istakla da nije zadovoljna ustrojem pravosuđa, te da je vrijeme da se neke stvari promjene.

– Ne može se sve svaliti na Tužilaštvo, treba preispitati i Sud BiH, a njega niko ne spominje – kazala je Tadić.  

Govoreći o korupciji u izbornom procesu, Tadić je poručila Bosiću da nije sve u nadležnosti Tužilaštva te da treba bolje poznavati izborni proces.

Govoreći o predmetima ‘A’ kategorije, Tadić je kazala da je primljeno 818 predmeta s tom oznakom, ali da je ta klasifikacija važila do donošenja Državne strategije za predmete ranih zločina 2008. godine, nakon čega su proslijeđeni kantonalnim i okružnim tužilaštvima.

– Pitanje ratnih zločina nikada ne smije doći u drugi plan i nikada to neću dozvoliti – poručila je Tadić.

Delegati nisu primili k znanju izvještaje o radu i poslovanju BHRT-a za 2017. godine i realizaciji programskih planova za 2017. i 2018. godinu.

Delegati su uputili na usaglašavnje Izvještaj o izdatim dozvolama i odbijenim zahtjevima za izdavanje dozvola za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu te Izvještaj o realizaciji izdatih dozvola za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene u 2017. godini.

Izvještaji komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. i 2017. godinu su usvojeni, dok Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2018. godinu kao i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu nisu dobili podršku.

Dom naroda dao je saglasnost na Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina – zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu, kao i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu, čime je i iscrpljen dnevni red sjednice. 

error: Content is protected !!