Dom naroda PSBiH danas o izmjenama Izbornog zakona BiH

Dom naroda Paramentarne skupštine BiH na sjednici zakazanoj za danas u Sarajevu trebalo bi da razmatra zahtjev Predstavničkog doma PSBiH da se po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na izbore u Mostaru.

Predstavnički dom državnog parlamenta sinoć je, po hitnom postupku, usvojio predloženi zakon. Uz ovaj zakon, usvojen je i zaključak da Predstavnički dom predloženi zakon dostavi Domu naroda PSBiH uz zahtjev za razmatranje po hitnom postupku. 

Dom naroda bi trebao razmatrati i Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač  Vijeće ministara BiH.

Na dnevnom redu bi se trebalo naći i nekoliko delegatskih inicijativa, kao i davanje suglasnosti za ratifikaciju međunarodnih sporazuma i ugovora.

error: Content is protected !!