Đonlagić: Definirati konkretne mjere za saniranje potencijalne ekonomske štete

Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dženan Đonlagić smatra da aktuelna situacija nalaže potrebu hitnog djelovanja i definiranja konkretnih mjera na planu saniranja potencijalne ekonomske štete, koja će, evidentno, nastupiti usljed pandemije koronavirusa.

Komentirajući Fenin upit u vezi s novonastalom situacijom, uzrokovanom pandemijom, te prioritetima vlasti na planu saniranja, sasvim izvjesnih, ekonomskih šteta, Đonlagić je istaknuo kako je trenutno primarni zadatak vlasti da se sačuva zdravlje stanovništva, te da se paralelno s tim treba angažirati na definiranju određenih konkretnih poteza radi ublažavanja očekivane ekonomske štete.

– Ono što podržavam jeste napor i intencija Agencije za bankarstvo FBiH da se uvede moratorij na kreditne obaveze do 90 dana i time rasterete fizička i pravna lica plaćanja kreditnih obaveza na taj period – kazao je Đonlagić.

Ocijenio je kako se radi o dobrom potezu, podsjećajući da su aktuelnom krizom direktno pogođeni ljudi u sektorima  ugostiteljstva i turizma, kao i tekstilnoj i prehrambenoj industriji, te drugim sektorima. 

– Sljedeće što bi, eventualno, Vlada Federacije BiH mogla učiniti jeste da donese odluku o odgodi plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa, također, na 90 dana – ističe Đonlagić, potcrtavajući kako je to posebno značajno da bi se poslodavcima dalo prostora da zadrže radnike, kako ne bi došlo do radikalnih mjera, odnosno do otpuštanja zaposlenika.

U osvrtu na sektor turizma, koji je u aktuelnoj situaciji teško pogođen, Đonlagić smatra da bi u tom pogledu bile neophodne određene intervencije, uključujući i, eventualno, dodatno produženje roka odgode plaćanja poreznih obaveza i doprinosa, „jer je evidentno da taj sektor trpi direktne ekonomske štete, s obzirom na otkazivanje rezervacija u obimu većem od 90 posto“.

– To bi bile hitne ekonomske mjere, koje bi trebalo uvesti u narednih nekoliko dana, jer je evidentno da će ekonomske štete nastupiti po osnovu trenutnih dešavanja – zaključio je Đonlagić, još jednom podsjećajući da je prioritet broj jedan – zaštiti zdravlje ljudi, a da nakon toga slijedi definiranje i uvođenje neophodnih ekonomskih mjera.     

error: Content is protected !!