Dovodimo njemačke kompanije u regiju

Kompanije iz zemalja Zapadnog Balkana su sve više konkurentne. To se odnosi kako na cijenu tako i na kvalitet, kaže Gaber

Nakon Münchena (2015.) i Dortmunda (2016.), ovogodišnja konferencija “Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana” po prvi put će se održati izvan Njemačke.

Konferencija ove sourcing-inicijative za Zapadni Balkan – projekta njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, nabavu i logistiku (BME), njemačkog Saveznog ministarstva za privredu i energiju (BMWi) te njemačkih Vanjskotrgovinskih komora (AHK) održat će se 31. svibnja u Beogradu.

Naš sugovornik je Martin Gaber, zamjenik Predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini (AHK BiH).

Što je “Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana”?

– Kod Njemačke inicijative za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana se radi o B2B-razgovorima između njemačkih kupaca i dobavljača iz zemalja Zapadnog Balkana. Sudjelovati mogu kompanije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Specifičnost ove inicijative jeste da njemačke kompanije unaprijed dobiju profile kompanija iz zemalja Zapadnog Balkana te onda na osnovu kvalitativnih kriterija sami vrše selekciju potencijalnih poslovnih partnera. Direktnim odabirom se izbjegavaju neugodna iznenađenja tako da je skoro svaki razgovor uspješan.

Zbog čega su njemačke firme zainteresirane za suradnju s firmama s područja Zapadnog Balkana i o kakvim vidovima suradnje je riječ?

– Kompanije iz zemalja Zapadnog Balkana su sve više konkurentne. To se odnosi kako na cijenu tako i na kvalitet. Pored toga, primjećujemo da sve više njemačkih kompanija svoje sourcing-aktivnosti prebacuje iz zemalja Dalekog istoka u zemlje jugoistočne Europe. Time se skraćuje vrijeme transporta, a lanac dobavljača je pregledniji. Iz ugla Bosne i Hercegovine, interes postoji naročito u metaloprerađivačkom sektoru, dobavljačkom sektoru za automobilsku industriju (od autopresvlaka do kočnica) kao i u drvnoj industriji i industriji namještaja te tekstilnoj industriji. Također i IT-sektor sve više dobiva na značaju. Budući je Njemačka najveći trgovinski partner ali i jedan od najvažnijih investitora, njemačke firme su zainteresirane za investicije, dobavljače i tzv. lohn poslove (postupak unutrašnje obrade).

  1. svibnja u Beogradu organizirate konferenciju, možete li pojasniti o kakvoj konferenciji je riječ te na koji način se tvrtke iz BiH mogu prijaviti za sudjelovanje?

– Konferencija u Beogradu je dio Njemačke inicijative za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana koju je inicirala Savezna kancelarka Angela Merkel. Do sada su mjesta održavanja bili gradovi München i Dortmund. U 2017. godini po prvi put dovodimo njemačke kompanije u regiju. Interes njemačke strane je veliki, a kompanije konkretno traže dobavljače iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za automobilsku industriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, elektro i elektronskog sektora kao i IT-sektora. Kompanije iz BiH se mogu prijaviti kod AHK, nakon čega će biti izvršena selekcija direktno od strane njemačkih kompanija. Sve neophodne informacije se mogu naći na našoj internet stranici bosnien.ahk.de.

Konferencije su dosada organizirane u Munchenu i Dortmundu. Jesu li se na tim konferencijama uspostavile neke veze između njemačkih i firmi iz BiH?

– Na ovo pitanje se može odgovoriti sa jasnim DA. Naročito između kompanija iz BiH i Njemačke su uspostavljene poslovne veze. Ako pogledamo rezultate prošlogodišnje inicijative, možemo vidjeti da tri od pet najbolje ocijenjenih kompanija dolazi iz BiH te da je od ukupnog broja dobavljača iz zemalja Zapadnog Balkana jedna trećina iz BiH. Neki od tih sudionika su nas izvijestili da su odmah nakon B2B-razgovora dobili narudžbe iz Njemačke, a drugi sudionici su i dalje u kontaktu s njemačkim kompanijama. Također je impresivno i to što su mnoge poslovne veze nastale i između samih kompanija koje dolaze iz BiH. Da. L.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!