FUP: Sigurnosna situacija u FBiH na zadovoljavajućem nivou

Prema statističkim pokazateljima Federalne uprave policije (FUP) i kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova od januara do septembra, u odnosu na isti period prošle godine, došlo je do smanjenja broja izvršenih krivičnih djela za 626 (ili 5,29 posto) i saobraćajnih nesreća za 1790 (ili 9,08 posto). Povećan je broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 480 (ili 4,34 posto) i napada na ovlaštena službena lica za 1 ( ili 1,69 posto).

Konstatovano je to na sastanku Koordinacije direktora FUP i policijskih komesara i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Tuzli na kojem je zamjenik direktora FUP-a Ensad Korman potvrdio da je sigurnosna situacija u Federaciji u prvih devet mjeseci na zadovoljavajućem nivou.

To je, po njegovim riječima, rezultat dobrog i koordiniranog rada policijskih struktura u Federaciji, koje imaju obavezu da se suočavaju sa sigurnosnim izazovima kada su u pitanju svi vidovi kriminaliteta s akcentom na trenutno najaktuelniju problematiku u vezi migrantske krize.

Kada bi sve policijske agencije iz BiH adekvatno primjenjivale ILP model „Rad policije zasnovan na krim obavještajnom radu“ u smislu prikupljanja, obrade i međusobne razmjene obavještajnih podatka, koristeći informacione tehnologije i baze podataka, sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini bi bila znatno povoljnija, zaključeno je na sastanku.

Također, ukazano je na neophodnost da se hitno iznađe efikasniji modus za poduzimanje zajedničkih mjera na suzbijanju prijetnji u vezi migrantske krize.

Pokazalo se veoma učinkovito to što je do sada postignuta zavidna operativna i finansijska samostalnost policijskih organa/uprava policije u FBiH, a koji je rezultat dugotrajnog procesa u kojem su bili uključeni predstavnici policijskih agencija iz FBiH, tako i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u FBiH.

Operativna i finansijska samostalnost policije je važna pretpostavka za postizanje najviših  profesionalnih ali i demokratskih standarda u radu policije, koji je podržan od važnih međunarodnih partnera, uključujući nekadašnje misije UN, IPTF i EUPM, saopćeno je iz FUP-a. 

error: Content is protected !!