GAZDOVANJE ŠUMAMA Konjic oduzeo nadležnost HNŽ-u i Federaciji

Federalna Vlada je prije nekoliko dana, nakon mjeseci i godina pregovaranja i uvjetovanja, usvojila Prijedlog zakona o šumama u Federaciji. Situacija u ovoj oblasti je potpuno neuređena zbog preplitanja nadležnosti i guranja problema pod tepih dugi niz godina.

O tome najbolje svjedoči zadnji revizorski izvještaj Ureda za reviziju institucija u FBiH, a koji se bavi stanjem u Javnom poduzeću Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic. Ovo poduzeće dobilo je negativno mišljenje federalnih revizora koji smatraju kako  financijski izvještaji poduzeća  ne prikazuju fer i istinito, u svim materijalnim aspektima,  stanje  imovine,  obaveza  i  kapitala  na  kraju prošle godine. U izvješću se navodi kako društvo ne  vodi  materijalno  knjigovodstvo  i  nema  evidenciju o količini i  cijeni  proizvedenih  i skladištenih drvnih sortimenata.

 Uzeta nadležnost

-Zalihe gotovih proizvoda na datum bilansa iskazane su 249.079KM i utvrđene su popisom međutim, nije vršeno vrednovanje, odnosno usklađivanje vrijednosti  zaliha gotovih  proizvoda u  skladu  sa  MRS  2 –Zalihe,zbog čega se ne mogu izmjeriti  efekti na financijski rezultat, smatraju revizori.

Također, izvršenim popisom nije utvrđeno stvarno stanje imovine i obaveza, a samim tim nije izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, kako nalaže Zakon o računovodstvu i reviziji  u  FBiH,  te  efekte  na  financijske izvještaje nije moguće kvantificirati.

Zamjera se u izvješću i upravi društva to što nisu sačinili trogodišnji plan poslovanja u skladu sa članovima 23 i 24. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji BiH, ali i jer određene nabavke nisu provedene u skladu sa procedurama  propisanim  Zakonom  o  javnim nabavkama.

U izvještaju je posebna pozornost skrenuta na činjenicu da društvo posluje u uvjetima nepostojanja zakona o šumama,kako federalnog tako ni županijskog, zbog čega gospodari šumama bez šumskogospodarske osnove i projekata za izvođenje radova na koje daje  suglasnost  Federalno  ministarstvo  poljoprivrede,  vodoprivrede i šumarstva.

-Za 2015.  i  2016.godinu, Društvo je donijelo godišnje planove gospodarenja šumama,  na  koje  je dalo  suglasnost  Općinsko vijeće Konjic, Zaključkom. Općinsko vijeće Općine Konjic nema nadležnost za davanje suglasnosti na Planove gazdovanja šumama , imajući u vidu da su šume prirodno bogatstvo u vlasništvu Federacije BiH, te da se njima može gospodariti jedino na osnovu potpisanog ugovora sa županijskim  ministarstvom  za poljoprivredu,   vodoprivredu i  šumarstvo  o  prijenosu  poslova gospodarenja državnim šumama , kako je regulirano u ostalim županijama u Federaciji BiH, zaključili su revizori. Smatraju kako je, da bi se zakonski riješilo gospodarenje šumama, neophodno da se uključi Skupština, Vlada i resorno ministarstvo Hercegovačko-neretvanske županije.

Dobre plaće

Revizorima su u poduzeću “Prenj” mnoge stvari zapale za oko, a posebno trošenje novca. Tako je u posebnom dijelu gdje se govori o troškovima navedeno kako je najmanja plaća u poduzeću 444 marke, prosječna 980, a najveća isplaćena direktorima 3.249 maraka. Poduzeće na godišnjoj razini ima oko pet milijuna maraka prihoda, a revizori smatraju kako se poduzećem koje gazduje sa ogromnom površinom pod šumama treba bolje pozabaviti.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo, [email protected]

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!