Gratz: Izmjeniti Zakon o notarima i implementirati odluku Ustavnog suda

Nakon što je Ustavni sud Federacije BiH određene odredbe Zakona o notarima proglasio nesustavnim zastupnik Naše stranke u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Dennis Gratz predložio je izmjene zakona te sada očekuje da one budu na dnevnom redu sjednice.

Osim toga, da bi se implementirala ova odluka Ustavnog suda, trebalo bi izmijeniti i ostale prateće zakone uključujući i Zakon o stvarnim pravima te Zakon o registru, a zapravo se radi o odredbama koje se tiču prava pristupa profesiji notara.

U razgovoru za Fenu pojasnio je da je dosadašnjim zakonom regulirano da notari mogu biti samo notarski pripravnici, a njihov broj je ograničen, kao i mjesta koja su, tvrdi Gratz, bila uglavnom rezervirana za članove porodice notara.

– Drugi segment tiče se pitanja pravljenja isprava. Neustavnim su proglašene i odredbe koje su isključivo notarima davale pravo da oni jedino mogu ovjeravati isprave koje se tiču prometa nekretnina – dodao je Gratz.

Prvobitno je Gratz predložio ove izmjene zakona, ali one nisu uvrštene u dnevni red sjednice jer se trebalo sačekati da se odluči po žalbi na tu odluku Ustavnog suda, ali ta žalba je kao neosnovana sada, ističe, odbačena.

– Na posebnoj sjednici Federalnog parlamenta bio je Zakon o stvarnim pravima koji se tiče ovog pitanja, ali i to je skinuto s dnevnog reda, jer se Vlada Federacije BiH obavezala da napravi svoj prijedlog – naglasio je.

Odbacio je optužbe članova Notarske komore Federacije BiH da izmjene zakona predlaže iz ličnih, a ne javnih interesa, no ovaj poslanik pojašnjava da on više nije advokat te je upitao da li će i Vlada Federacije BiH biti optužena da štiti interese advokata kada predloži izmjene zakona.

– Ovdje zastupam interese građana. Notari su zloupotrijebili model notarske profesije te ga sebi prilagodili onemogućavajući bilo kome drugom da sastavlja isprave, a to mogu raditi svi koji su završili pravni fakultet, imaju položen pravosudni ispit te praksu da preuzme tu obavezu – kazao je.

Kako je podsjetio, prije donošenja ovog zakona, nije bilo problema u pravljenju ugovora primjera radi ugovora o prometu nekretnina. Taj posao obavljali su advokati i pravnici u firmama dok je sud to nadovjeravao.

– Sada notari žele da oni isključivo sastavljaju te dokumente i to veoma mnogo naplaćuju te da to bude njihovo apsolutno pravo. Ta mogućnost se mora dati svima koji ispunjavaju uvjete. Notari i dalje mogu vršiti nadovjere, ali ne mogu isključivo biti oni koji sastavljaju isprave – stav je Gratza.

Zastupnik Naše stranke podvlači da su građani FBiH imali pravnu sigurnost u sačinjavanju isprava i prije nego je postojao Zakon o notarima, dodajući da su notari svuda u svijetu izvršioci državne funkcije nadovjere isprava.

– Država je sa sebe skinula teret, da tako kažem, nadovjere i provjere dokumenata i prebacila tu odgovornost notarima koji su funkcionalni i potrebni u određenim segmentima. Međutim, oni su monopolizirali mogućnost sastavljanja isprava prije svega u prometu nekretninama – mišljenja je.

To, dodaje Gratz, brane argumentom da time osiguravaju pravni poredak, ali pravni poredak je postojao, zaključuje Gratz, i prije Zakona o notarima.

U razgovoru za Fenu kazao je da očekuje usvajanje ovih izmjena zakona u Federalnom parlamentu jer za njega nema razloga zašto to ne bi bilo učinjeno, budući da se time implementira odluka Ustavnog suda koji je odredbu o monopolizaciji tog pravnog posla proglasio neustavnom.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!