HNŽ: Liječnici započeli generalni štrajk

Doktori medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanske županij stupili su u ponedjeljak u generalni štrajk, potvrdila je predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije HNŽ Kristina Bevanda.

Od županijske Vlade traže potpisivanje zasebnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, kao što je to urađeno u drugim kantonima.

Također, traže povećanje satnice s trenutne 2 marke na 2,6 maraka te povećanje koeficijenata za 1,2 za sve grupe liječnika – za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste.

Za vrijeme generalnog štrajka, kaže Bevanda, obrađivat će se hitna stanja, ona koja mogu uzrokovati trajni invaliditet pacijenta i ona koja mogu ugroziti pacijentov život, kao i onkološki pacijenti i trudnice.

– Ono što se stavlja na čekanje su redovne ambulantne, periodične i godišnje kontrole, kontrolni pregledi i sve ono što može da čeka i što direktno neće uticati na čovjekov život i njegovu životnu sposobnost – kazala je Bevanda.

Dodala je kako će štrajk biti prekinut, odnosno zaleđen, kada bude ispunjen barem jedan od uslova Sindikata doktora medicine i stomatologije HNŽ.

Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, u kordinaciji sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije u HNŽ-a, danas organizira štrajk solidarnosti u svim zdravstvenim ustanovama na području FBiH, kao podršku generalnom štrajku doktora medicine i stomatologije u HNŽ.

Svi doktori medicine i stomatologije, koji su članovi Sindikata doktora (njih više od 4.000) će se u vrijeme pauze (10.30 – 11.00) pridružiti svojim kolegama u Hercegovini i na taj način pokazati svoju solidarnost s članovima koji počinju generalni štrajk.

Iz Sindikata navode da, u trenutku kada najmanje sedam kantona već ima potpisan kolektivni ugovor s doktorima, ljekari u HNK-a su dovedeni pred zid – ili će nastaviti kao do sada ili će pokušati pronaći rješenje katastrofalnog položaja u koji su dovedeni ne svojom voljom. Ljekari u Hercegovini na ovaj način pokušavaju da spase svoje dostojanstvo i svoj opstanak na tim prostorima.

– Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH će sve učiniti da naše kolege dobiju ono što im pripada i što zaslužuju, ništa manje od onoga što već imaju ljekari u drugim kantonima. Molimo građane u Hercegovini da pokažu strpljenje, razumjevanje i podršku u narednim danima. Ova borba, koju vode ljekari, nije samo naša. Možda najvećim dijelom jeste, ali je svakako za sve građane, pacijente prvenstveno – priopćeno je.

error: Content is protected !!