Hoćemo li zbog osporavanja nadležnosti dovesti u pitanje status diploma u BiH?

Može se postići dogovor i nemamo drugog izbora, osim da se dogovorimo jer možemo dovesti u pitanje formalni status diploma studenata. U pojedinim državama EU izražava se zabrinutost zbog nemogućnosti akreditacije visokoškolskih ustanova BiH i mobilnosti profesora i studenata u europskom prostoru visokog obrazovanja, rekao je Halilović

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH (HEA) Enver Halilović tvrdi kako ova agencija i on ne nastoje prenijeti nadležnosti u oblasti akreditiranja visokoškolskih ustanova sa entitetskog na razinu BiH jer za to ne postoje nikakvi instrumenti.

On je na konferencije za medije tako odgovorio na prozivke ministra za znanstvenotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS-a Srđana Rajčevića koji je ranije kazao da HEA želi prenijeti ustavne nadležnosti entiteta u oblasti akreditiranja visokoškolskih ustanova na državnu razinu.

– HEA ne blokira proces akreditacije i reakreditacije visokoškolskih ustanova u BiH, a Rajčević se drži odluke i zaključka Vlade RS-a iz 2016. godine kojom je predstavnicima srpskog naroda u upravnom odboru Agencije na razini BiH zabranjeno donošenje i usvajanje jedinstvenog pravnog akta za akreditaciju visokoškolskih ustanova u cijeloj BiH. Takav akt je donesen 2011. i po njemu smo sproveli akreditaciju 30 sveučilišta u BiH, pa je jasno tko blokira rad Agencije i akreditaciju i reakreditaciju sveučilišta u BiH, navodi Halilović.

Erasmus projekti

Isto tako, tvrdi kako Rajčević ne dozvoljava agenciji na HEA da sudjeluje u akreditaciji visokoškolskih ustanova, što joj je nadležnost, osim da izvršava naloge i dopise Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS. To je, kako dodaje, za njih neprihvatljivo. Podjeća kako je i Vijeće ministara BiH u dva navrata donosilo akt koji je obvezao Upravni odbor HEA da donese pravni akt za provođenje akreditacije na razini BiH.

– To nije učinjeno zbog spomenute odluke i zaključka Vlade RS-a. Naravno, može se postići dogovor i nemamo drugog izbora, osim da se dogovorimo jer možemo dovesti u pitanje formalni status diploma studenata. Naime, u pojedinim državama EU izražava se zabrinutost zbog nemogućnosti akreditacije visokoškolskih ustanova BiH i mobilnosti profesora i studenata u europskom prostoru visokog obrazovanja, rekao je Halilović. Nadalje, upozorava kako su predstavnici Delegacije EU jasno poručili da sveučilišta koja nemaju akreditaciju ili nisu reakreditovani ne mogu sudjelovati u ovogodišnjim programima Erasmus+, koji donose ozbiljan izvor prihoda za javna sveučilišta u BiH. Zbog toga je održan i sastanaka s predstavnicima Ministarstva civilnih poslova BiH kada je dogovoreno da se napiše dopis Europskoj komisiji zbog mogućnosti da sveučilišta koji su u prethodne tri godine sudjelovala u Erasmus projektima, a nisu realizirali pojedine njihove dijelove koji podrazumijevaju i akreditaciju studijskih programa, vrate potrošena sredstva od 15 milijuna maraka za to razdoblje.  

Nužan dogovor

– Prijedlog je bio takav da sveučilišta koja su izgubili akreditaciju tretiraju jednako sa onima koji su akreditirana do kraja svibnja ove godine. Predstavnik Delegacije EU je rekao kako to mora biti isključivo do 31. ožujka ove godine i da se to odnosi na sva sveučilišta u BiH. Ministru Rajčeviću nije stalo da poštuje taj rok i on traži krivca u onome tko to nije, čime se manipulira javnošću i dovode u zabludu akademska zajednica i studenti RS-a da se nešto može uraditi mimo onoga što je rad HEA, rekao je Halilović. Isto tako, kaže kako procesi akreditacije, koje samostalno pokušava uraditi Agencija za akreditiranje RS-a, nisu zakoniti i nisu u skladu sa okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju BiH, ali on je zainteresiran da se proces akreditacije završi do kraja ožujka. Smatra kako se to može ukoliko se želi sporazumjeti i da to ide normalnom brzinom.

Nadalje, priznao je kako je moguće da na listi stručnjaka koji treba obavljati akreditiranje visokoškolskih ustanova ima ljudi koji su preminuli.

– Predviđeno je da se lista ažurira i moguće je kako ima takvih slučajeva. Pravili smo novu listu stručnjaka i bio je natječaj. Nadam se da je lista već ažurirana, zaključio je Halilović.

Piše: Dragan Bradvica,[email protected]

error: Content is protected !!