Hrvatska otpisuje kredit od 57 milijuna KM Sveučilištu u Mostaru

Ministarstvo obrazovanja Republike Hrvatske na čelu s ministricom Blaženkom Divjak zatražilo je od Vlade Hrvatske da se otpiše dug po osnovu kredita Sveučilištu u Mostaru u iznosu većem od 57 milijuna KM (217 miliona kuna).

“U vezi s potraživanjima po ugovoru o kreditu zaključenom između Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Sveučilišta u Mostaru (korisnik kredita) i Ministarstva nauke, obrazovanja i sporta (sudužnik), ovo ministarstvo je u aprilu 2018. uputilo Ministarstvu finansija dopis kojim traži da predloži Vladi Republike Hrvatske otpis navedenih potraživanja”, navodi se u Izvještaju o obavljenoj financijskoj reviziji Ministarstva nauke RH za 2017. godinu, prenosi hrvatski portal Faktograf.

Hrvatska vlada može potraživati cjelokupan iznos od 217 milijuna i 654 tisuće kuna, ali ministarstvo Blaženke Divjak odlučilo je dopisom upućenim Ministarstvu financija predložiti da to ne učini, prenosi Klix.ba.

Ured za reviziju kazao je da Ministarstvo ima pravo zahtijevati povrat sredstava te predlaže da se pribavi sva dokumentacija iz koje bi bilo vidljivo radi li se o podršci Republike Hrvatske Sveučilištu u Mostaru ili povratnim sredstvima i u skladu s tim provesti dalje postupke.

O reguliranju odnosa sa sveučilištem u vezi s kreditom, Ured za reviziju je pisao i u izvještajima tokom proteklih godina. Ugovor o kreditu zaključen je 4. kolovoza 2006. godine, a dodatak ugovoru potpisan je 29. siječnja 2009. godine između Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Sveučilišta u Mostaru i Ministarstva znanosti RH.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. svibnja 2006. donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog budžeta Republike Hrvatske za razdoblje od 2007. do 2016. za podršku I i II faze programa kapitalnih ulaganja u kampus Sveučilišta u Mostaru. Kredit odobren u iznosu od 25.372.761 eura (prema tečaju na dan 19. svibnja 2006.) je iskorišten u razdoblju od 2006. do 2009., a otplaćen je u 16 jednakih polugodišnjih rata u razdoblju od 30. lipnja 2009. do 31. prosinca 2016. Kredit je u cijelosti otplaćen iz proračuna Republike Hrvatske.

Prema pisanju portala Faktograf.hr, u 2006. godini je za izgradnju i obnovu sveučilišnog kampusa u Mostaru Vlada RH izdvojila 360 milijuna kuna.

error: Content is protected !!