HUSKIĆ: Najbitnija raspodjela poslijeizbornog plijena

Smatram da novac nije najbitnije pitanje. Način na koji se sve radi pokazuje da je najbitnija raspodjela poslijeizbornog plijena. Sve se koristi kao instrument da bi se došlo do zacrtanih ciljeva političkih lidera. Sada je to blokada održavanja lokalnih izbora kroz neusvajanje proračuna BiH za ovu godinu. S druge strane, datumi i rokovi koje je SIP BiH utvrdio već davno su probijeni te je teško reći da je operativno izvedivo lokalne izbore organizirati sredinom studenog. Mišljenja sam da se lokalne izbore može održati tek u prosincu ili u siječnju naredne godine. Ako ih se prebaci za 2021., to će otvoriti brojna pitanja, prije svega ono o kojem se mnogo govorilo u javnom prostoru, a to je da se opće i lokalne izbore održava iste godine, što bi za građane značilo potpuni izostanak tema važnih za lokalne razine jer bi se sve svelo na visoku politiku, ocjena je političkog analitičara Adnana Huskića.

error: Content is protected !!