INTERVJU Edhem Bičakčić: Obnovljiva energija je otpornija na COVID

Izgradnja vjetroelektrane Podveležje snage 48 MW, bit će završena na vrijeme. Istovremeno, pripreme za gradnju novih vjetroelektrana Bitovnja, Vlašić, Hrgud, te Crpne hidroelektrane Vrilo na rijeci Šuici su u toku i bez značajnijeg uticaja virusa COVID-19 na realizaciju ovih projekata. Analizirajući uticaj COVID-19 na energetski sektor do takvog zaključka došao je Edhem Bičakčić, predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE)  inače najveće strukovne organizacije u Bosni i Hercegovini.

U intervjuu za naš list konstatira da je kriza izazvana ovim virusom uzrokovala najveći pad globalnih ulaganja u energiju u povijesti te da nije zaustavila, već samo usporila globalni rast kapaciteta obnovljivih izvora energije.

error: Content is protected !!