Iz Udruge roditelja ”Naša djeca 2014” zahtijevaju uvođenje asistenata u nastavu

Udruga roditelja „Naša djeca 2014“ organizirala je javnu tribinu pod nazivom „Asistent u nastavi u devetogodišnjem obrazovanju“ na kojoj je upozoreno kako i dalje ne postoji pravilnik o upisu djece s posebnim potrebama u škole na području HNŽ-a, iako je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, prema zaključku Vlade HNŽ-a iz 2015. godine, imalo obvezu napraviti korekciju nastavnih planova i programa i prilagoditi ih potrebama osoba s invaliditetom u cilju njihove integracije u društvo.

Na tribini su sudjelovali predstavnici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Zapadno-hercegovačke županije, Centra za socijalni rad Mostar, predstavnici obrazovno odgojnih institucija iz Hercegovačko-neretvanske županije, Republike Hrvatske te nevladinog sektora.

Veliki broj problema

Iako je bio potvrđen dolazak, predstavnici Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije nisu došli na tribinu s obrazloženjem da je trenutno u izradi novi Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Prepuna Mala dvorana HD herceg Stjepana Kosače je dokaz kako je ova tema bitna i da ima veliki broj problema s kojima se roditelji i njihova djeca, koja imaju potrebu za asistentima u nastavi, svakodnevno suočavaju i sami rješavaju počevši od predškolskog obrazovanja, što su i sami posvjedočili.

Viktorija Bošnjak, stručna savjetnica za srednje školstvo u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ZHŽ, prezentirala je trenutno stanje u ZHŽ gdje su s velikim uspjehom, na zadovoljstvo djece i njihovih obitelji, u ovoj školskoj godini u ZHŽ u nastavu uključena 64 asistenta, naglasivši kako je voljni moment bio pokretač svega.

Kroz dvosatnu diskusiju i razmjenu iskustava evidentno je kako podzakonski akti trebaju biti kreirani u skladu s potrebama i specifičnostima djece koja se školuju u školama na području HNŽ i obvezno uvesti asistenta u nastavi te sustavno riješiti financiranje istih. Odgovorni iz Ministarstva imaju sjajnu priliku da se već u Zakon o osnovnom obrazovanju koji je u pripremnoj fazi integrira i ovaj zaključak.

Iz Udruge su podsjetili kako su razlozi za održavanje ove tribine problemi s kojima se susreću roditelji djece koja se školuju po prilagođenom planu i programu i nedostatak asistenata u nastavi kao i neprovođenje zakonskih regulativa vezanih za ovu temu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, gdje trenutno ima 120 djece koja se obrazuju po prilagođenom planu i programu.

Položaj osoba s invaliditetom

Naime, na devetoj sjednici Skupštine HNŽ-a, održanoj 11. studenog 2015. godine razmatrala se informacija o položaju osoba s invaliditetom u HNŽ-u s prijedlogom mjera za poboljšanje njihova statusa, kojom prilikom su usvojeni zaključci vezani za razmatranje informacije o položaju osoba s invaliditetom u HNŽ-u a kojim se Vlada HNŽ-a zadužuje da u roku od 15 dana formira tim koji će pripremiti nacrt akcijskog lokalnog plana za HNŽ; da formira koordinacijsko tijelo koje će biti sastavljeno od predstavnika ministarstava i koalicije udruga u cilju praćenja i koordiniranja aktivnosti na realiziranju akcijskog lokalnog plana kao i da pokrene program asistenata u nastavi od drugog polugodišta školske 2015./2016.

Također, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi je bilo zaduženo da u okviru Ministarstva ustanovi referat koji će biti dio pravilnika o sistematizaciji, nadležnog za koordiniranje, praćenje i suradnju s udrugama koje se bave pitanjima osoba s invaliditetom. Istim zaključcima, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta su trebali izvršiti korekciju nastavnih planova i programa i prilagoditi ih potrebama invalidnih osoba u cilju njihove integracije u društvo.

Sve navedene aktivnosti su se trebale provoditi i provesti i na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju HNŽ-a gdje je predviđeno (članak 3.) da škola učenike priprema, u skladu s njihovim mogućnostima i sposobnostima, za aktivan doprinos stvaranju društva … , a članak 4. opisuje ciljeve i zadaće osnovnog odgoja i obrazovanja kao što su osiguravanje optimalnoga razvitka za svaku osobu, uključujući i one s posebnim potrebama, sukladno njihovu uzrastu, mogućnostima, te duševnim i tjelesnim sposobnostima, kao i osiguranje jednakih mogućnosti za obrazovanje i mogućnost izbora na svim razinama obrazovanja, bez obzira na spol, rasu, nacionalnu pripadnost, socijalno i kulturno podrijetlo i status, obiteljski status, vjeroispovijed, duševno-tjelesne i druge vlastite osobine.

Međunarodni dan djeteta

Održavanje javne tribine vezano je za Međunarodni dan djeteta koji se od 20. studenog 1989. godine u cijelome svijetu obilježava kao Međunarodni dan dječjih prava i njime se želi senzibilizirati javnost i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Generalna skupština UN-a je 20. studenog 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a trideset godina poslije je usvojila “Konvenciju o pravima djeteta”.

 

 

 

error: Content is protected !!