Jačanje suradnje na dobrobit svih građana

U organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine jučer je održana 10. sjednica Skupštine Saveza općina i gradova FBiH u Neumu, gdje su prisustvovali načelnici i gradonačelnici s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je potpisan Sporazum o suradnji između Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Potpisnici su suglasni da Savez općina i gradova FBiH ostvaruje aktivniju ulogu u predlaganju zakonskih i drugih akata radnim tijelima i Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Osnažiti suradnju

-Potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i Saveza općina i gradova FBiH želimo produbiti naš odnos, te osnažiti našu suradnju, gdje se očekuje aktivnija uloga Saveza u predlaganju zakonskih akata – rekao je Elvir Karajbić, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Predsjedavajući Skupštine Saveza općina i gradova FBiH Faris Hasanbegović, istaknuo je, kako je ovo važan Sporazum, te je izrazio nadu da će se od sada zakoni donositi od razine lokalne zajednice prema višim razinama vlasti.

Direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin istakla je važnost potpisivanja Sporazuma, gdje je izrazila nadu da spomenuti Sporazum neće biti samo formalnog karaktera, već da će lokalna razina zaista imati ulogu kakvu zaslužuje u društvu.

Inače, središnja tema ovogodišnje Skupštine bila je predstavljanje Analize pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u FBiH.

-Analiza bi trebala poslužiti kao validan argument za pokretanje inicijative Savezaza izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Kako bi se općinama i gradovima kompenzirala ova razlika između smanjenih prihoda na osnovu otplate vanjskog duga i povećanih rashoda temeljem prenešenih nadležnosti i funkcija, u Analizise predlaže povećanje udjela općina i gradova u prihodima od indirektnih poreza s trenutnih 8,42 posto na  9,81 posto, što bi bilo dovoljno da kompenzira smanjenje prihoda nastalo uslijed otplate vanjskog duga FBiH, te 3 varijante povećanja udjela jedinica lokalne samouprave u prihodima od poreza na dohodak i poreza na dobit: 1 varijanta – povećanje minimalnog udjela jedinica lokalne samouprave  u prihodima od poreza na dohodak sa sadašnjih 34,46 posto na 50 posto, 2-varijanta raspodjela prihoda od poreza na dobit između jedinica lokalne samouprave i kantona u omjeru 50:50 na osnovu kriterija broja zaposlenih ili broja stanovnika, te 3 varijanta 100 posto prihoda od poreza na dohodak bi pripadalo općinama i gradovima – istaknuo je Gregor Jurišić, viši stručni suradnik za javne financije Saveza i Brankica Lenić, ekspertica, za javne financije Saveza.

Važnost općina i gradova

Sjednici je nazočila i Ružica Udovičić, savjetnica dopremijerke Vlade FBiH Jelke Miličević.

-Općine i gradovi osnovne su upravne jedinice u BiH. U njima se odvija život naših građana, kroz njih stanovnici rješavaju svoje životne, stambene, komunalne potrebe. Neupitno je, da je kvalitetno upravljanje potencijalima kojim raspolažu jedinice lokalne samouprave važno  i potrebno za kvalitetan život, a da bi se to i ostvarilo nužno je osigurati materijalnu osnovu – rekla je Udovičić.

Dimka Stantchev Skeie, viša savjetnica za socijalnu uključenost i upravu, Veleposlanstva Švicarske u BiH također je naglasila kako općine i gradovi imaju veliku važnost, te da stoga Projekat „Jačanje kapaciteta saveza u BiH“ ima punu potporu Veleposlanstva Švicarske .

Predstavnik GIZ-a Peter Wolf kazao je kako je GIZ u BiH prisutan od 1995. godine i da pruža podršku zemljama Jugoistočne Europe, a da su u BiH usmjereni na jačanje civilnog društva te je utom kontekstu naglasio dobru suradnju sa SOGFBiH.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je organizacija koja, u skladu s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, okuplja sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH i djeluje kao njihov zakonski zastupnik. Svrha Saveza kao predstavnika općina i gradova Federacije BiH, je da predstavlja i zastupa njihove interese na najbolji mogući način prema svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!