Javna potrošnja u izbornim godinama rasla za 30-40%

Naši raniji izvještaji o monitoringu pokazuju da je javna potrošnja, posebno kada govorimo o javnim nabavkama i slično, skočila za 30-40% u izbornim godinama. Vidimo da se sve reusurse institucija potčinjava izbornim aktivnostima. Imate zloporabu javnih sredstava kroz kampanje koje se provodi, da određeni dužnosnici zapravo koriste svoju promociju u institucijama da financiraju svoju i kampanju za svoju stranku. S druge strane, imate situaciju da se iz javnih sredstava zapravo izvlači sredstva da bi se financiralo kampanju. Zato ćeno i ovaj put, u okviru projekta USAID-a „Potpora građanima u borbi protiv korupcije“, zajedno sa partnerskim organizacijama nadzirati izborne kampanje. Pod lupom će biti i druge nepravilnosti, poput pritisaka na birače, izvjeća o troškovima izborne kampanje. Očekujemo da će dokumentirane nepravilnosti ukazati na potrebu izmjene Izbornog te Zakona o financiranju poltiičkih stranaka, kaže Ivana Korajlić iz organizacije Transparency International BiH.

error: Content is protected !!