Javni dug BiH veći od 11 milijardi maraka

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2018. godine, koju će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Javna zaduženost na kraju 2018. godine iznosila je 11 milijardi i 118,59 milijuna KM, od čega je vanjski dug 8 milijardi i 205,41 milijun KM ili 73,8 posto, a unutrašnji dug 2 milijarde i 913,18 milijuna KM ili 26,2 posto. Unutrašnji dug je smanjen za 241,4 milijuna KM, a vanjski dug je povećan za 352,4 milijunaKM u odnosu na 2017. godinu.

U ukupnoj javnoj zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 52,16 posto, Republika Srpska sa 46,71 posto, institucije BiH sa 0,66 posto i Distrikt sa 0,47 posto.

Udjel javnog duga Bosne i Hercegovine u bruto domaćem proizvodu (BDP) u 2018. godini iznosio je 32,9 posto.

Kada se posmatra struktura vanjskog duga po kreditorima, najveći udjel imaju Svjetska banka – IDA i IBRD s 33,51 posto, Europska investiciona banka s 22,94 posto, Pariški klub kreditora sa 7,78 posto, Europska banka za obnovu i razvoj sa 6,70 posto,  Međunarodni monetarni fond sa 5,05 posto, što predstavlja 75,98 posto ukupne vanjske zaduženosti.

Servis vanjskog duga BiH u prošloj godini iznosio je 976,43 milijuna KM, od čega se na glavnicu odnosi 839,53 milijuna KM, a na kamate 136,9 milijuna KM, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

error: Content is protected !!