Jedinstvena platforma regionalne suradnje

Deklaracija o izražavanju opredijeljenosti za jačanje regionalne kulturne suradnje potpisana je u Sarajevu tijekom Konferencije Vijeća ministara kulture jugoistočne Europe (CoMoCoSEE), nakon koje je Bosna i Hercegovina završila svoje predsjedavanje, a Bugarska preuzela.

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović naglasio je da Vijeće predstavlja jedinstvenu platformu suradnje u regiji u kojoj je uključeno 12 zemalja te podsjetio da je sve počelo 2004. godine kada je Mostar bio domaćin održavanja Prve regionalne ministarske konferencije posvećene kulturnom naslijeđu u jugoistočnoj Europi tijekom završetka obnove Starog mosta. Cijeni da imaju uspješnu regionalnu suradnju o čemu svjedoči i 17 konferencija na ministarskom nivou od Mostara 2014. godine do Tirane 2017. godine te da su rezultati vidljivi kroz sve realizirane projekte koji imaju snažnu podršku UNESCO-a, Vijeća Europe i Europske unije.

Bosna i Hercegovina je, dodao je Osmanović, tijekom predsjedavanja 2017. godine bila domaćin tri ekspertska sastanka iz oblasti zaštite i financiranja nematerijalne kulturne baštine, zatim financiranja i fiskalnih poticaja u audio-vizualnom sektoru, EU fondova za kulturu te rada muzeja i njihove uloge u društvu.

Na svim događajima je, istakao je Osmanović, potvrđena izuzetno uspješna regionalna suradnja koja ima podršku na najvišem nivou politika svih zemalja članica.

Pojasnio je da su zaključci do kojih su došli eksperti bili osnov za pripremu Deklaracije koja je i jednoglasno  usvojena, a kojom je potvrđeno da će nastaviti sa daljnjim jačanjem suradnje u cilju razmjene znanja i najboljih praksi u sektoru kulture, te posebno iskustvo u dijelu povezivanja s drugim sektorima i politikama. Između ostalog, naglasio je Osmanović, suradnja će biti fokusirana na oblast očuvanja i zaštite kulturnog materijalnog i nematerijalnog naslijeđa i primjene novih tehnologija i digitalizacije.

– Snažno smo opredijeljeni da nastavimo s daljnjom suradnjom u borbi protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima u regiji – zaključio je Osmanović.

Bugarski ministar kulture Boil Banov izrazio je zadovoljstvo što njegova zemlja preuzima predsjedavanje Vijećem te naglasio da će tijekom jednogodišnjeg mandata jačati te platforme kao dio političkog instrumenta za unaprjeđenje integriteta regije, imajući u vidu zajedničko kulturno naslijeđe.

Uložit će maksimalne napore na jačanju administrativnih kapaciteta i raditi na uspostavljanju stalnog tajništva i financijskih mehanizama kojima će se podržavati provođenje projekata u toj oblasti.

Tijekom bugarskog predsjedavanja, dodao je ministar Banov, razmatrat će i mogućnost izrade i usvajanja strategije za razvoj jugoistočne Europe, imajući u vidu kulturne resurse i naslijeđa u regiji. Glavni cilj mu je, zaključio je, da uvjeri europske partnere u neophodnost tih instrumenata koji će biti financirani podrškom europskih projekata.

Zemlje članice Vijeća su BiH, Hrvatska, Srbija, Slovenija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Turska, Grčka, Moldavija, Bugarska i Rumunjska.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!