Kapitalizam mora pasti

Svjetska banka je institucija koja realizira aktivnosti koje dobije od saveznih državnih rezervi SAD-a, dok je MMF obična administracija koja to realizira. Mi ovdje imamo predodžbu da su to izuzetno važne institucije. One su važne za nas, ali sa svjetskog aspekta, one su samo izvršitelji jedne politike cilj koje je da, kao hobotnica, jednostavno s ekonomskog aspekta okupira cijelu zemljsku kuglu. Kapitalizam mora pasti a humanije društvo mora nastupiti.

Filantropizam je naziv za novi društveni poredak u svijetu. To je širi pojam no što je socijalizam, komunizam itd. Filantropizam je jedno shvaćanje ljubavi prema čovjeku i planeti zemlji. On je ekonoski održiv, stav je profesora Nikole Grabovca, bivšeg federalnog ministra financija.

 

error: Content is protected !!