KAZAZ: Rješavanje problema Kosova preko RS-a

Problem Kosova se mora riješiti i međunarodna zajednica je očito pritisnula srbijanskog predsjednika Vučića da to završi. A to bi se moglo odraditi preko Republike Srpske. Zato je uvlačenje RS-a u kosovski problem potrebno Vučiću. I ovaj posjet je neizravna poruka da, ako Srbija mora priznati Kosovo, onda RS ima ista ona prava koja ima Kosovo na međunarodnom planu. Vučiću je ovaj posjet jedan od ključnih argumenata u borbi sa što manje gubitaka Srbije na Kosovu, mišljenja je profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz.

error: Content is protected !!