KOLIKO ZARAĐUJU LIJEČNICI U HERCEGOVINI? 5.000 u bolnici + privatna praksa + gostovanja + predavanja + komisije…

Liječnici specijalisti u mostarskoj sveučilišnoj bolnici imaju otprilike neto primanja oko 3.500 maraka, što znači da njihova bruto plaća, kada se ubroje sva davanja državi po osnovu poreza i doprinosa, iznosi nešto više od 5.000 maraka.

Koliko doista zarađuju liječnici u Hercegovini? To je pitanje koje se posljednjih dana ‘vrti’ u javnosti, među građanima, a potaknuto je posljednjim najavama o štrajkovima i prosvjedima zdravstvenih djelatnika u Mostaru, ali i u kompletnoj Federaciji.

Nije malo…

Liječnici specijalisti u mostarskoj sveučilišnoj bolnici imaju otprilike neto primanja oko 3.500 maraka, što znači da njihova bruto plaća, kada se ubroje sva davanja državi po osnovu poreza i doprinosa, iznosi nešto više od 5.000 maraka.

Naravno, postoje i liječnici specijalisti koji u mostarskoj bolnici zarađuju i više od toga, oko 5.000 maraka neto. Jasno, za većinu specijalista plaća u bolnici nije jedini izvor primanja. Privatna praksa je maksimalno razgranata i specijalisti nakon posla u bolnici uglavnom rade po brojnim lokalnim, ali i regionalnim poliklinikama gdje se ‘vrti’ ogroman novac.

Praktički, teško ćete naći polikliniku gdje najobičniji rutinski pregled košta ispod 50 KM, a u nekim bolje opremljenim klinikama taj iznos se kreće od 70 do 100 KM po pregledu. Javna je tajna da dobar dio liječnika zarađuje više kroz privatnu praksu nego kroz državnu.

Liječnicima nije zabranjeno zarađivati na više mjesta, pa tako imaju priliku biti i ‘gostujući’ liječnici u drugim bolnicama u drugim općinama, redovito su i članovi raznih liječničkih komisija…, a sve se to kvalitetno plaća.  

Nerijetko se od liječnika mogu čuti izjave da njihove kolege u pojedinim europskim državama, obično se kao uzor spominje Njemačka, zarađuju puno više nego liječnici u BiH. Taj argument često se koristi i kod najava štrajkova ili prosvjeda, odnosno koristi se teza da u BiH neće više imati tko liječiti građane nakon što liječnici odu raditi u bolje plaćene sredine.

Štrajk odgođen

Podsjetimo, najavljeni generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u HNŽ-u bit će odgođen u većini zdravstvenih ustanova, priopćio je u prošlu srijedu UO Sindikata doktora medicine i stomatologije HNŽ-a. 

Kako se navodi u priopćenju, Sindikat doktora medicine i stomatologije je u srijedu s predstavnicima poslodavaca održao Mirovno vijeće, kao dio potrebne procedure zbog najavljenog generalnog štrajka za 10. rujna ove godine, čime su još jednom pokušali naći način da se potpisani kolektivni ugovor poštuje.

Mirovno vijeće je donijelo zajednički zaključak da su zahtjevi sindikata opravdani i poslodavci podržavaju zahtjeve Sindikata, međutim traže od Vlade HNŽ-a da preuzme obveze iz Kolektivnog ugovora i da osigura sredstva da se pitanje Kolektivnog ugovora riješi trajno.

U Sindikatu napominju kako potpisani Kolektivni ugovor vrijedi još dvije godine i isplata plaća za jedan mjesec nije riješila to pitanje, te kako se novac treba osigurati za cijelo trajanje Kolektivnog ugovora.

Iako, ističu, nije ispunjen zahtjev zbog kojeg je pokrenut štrajk, a to je razlika plaće za sedmi mjesec, Sindikat će za sada odgoditi početak generalnog štrajka u svim ustanovama u kojima plaća za osmi mjesec bude po Kolektivnom ugovoru.

-Svjesni smo financijske situacije u zdravstvu i zbog toga smo spremni odgoditi najavljeni generalni štrajk, ukoliko do 10. rujna jasno definiramo vremenski okvir isplate razlike plaće za sedmi mjesec, navodi se u priopćenju UO Sindikata doktora medicine i stomatologije u HNŽ-u.

J. S.

error: Content is protected !!