Komitet ministara Vijeća Europe raspravlja o (ne)provođenju presude “Sejdić-Finci”

Komitet ministara Vijeća Europe od 3. do 5. 12. održava kvartalni sastanak  kako bi izvršio pregled izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Jedan od slučajeva u državama članicama koji će se detaljno ispitati na sastanku je slučaj Sejdić i Finci koji se odnosi na etničku diskriminaciju osoba koje ne pripadaju jednom od “konstitutivnih naroda” (Bošnjaka, Hrvata ili Srba) pri izboru u Dom naroda i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Odluke koje donese Odbor ministara bit će objavljene na internetskoj stranici Vijeća Europe odmah nakon zaključenog sastanka.

Prema članu 46. Konvencije o ljudskim pravima, presude Europskog suda za ljudska prava obvezujuće su za imenovane države.

Odbor ministara nadzire izvršenje presuda na temelju informacija koje su dostavile dotične državne vlasti, podnositelji zahtjeva, nevladine organizacije i druge zainteresirane strane, priopćeno je iz Vijeća Europe.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!