Korajlić: Zabranom uvida u financije Aluminija, Uprava bježi od odgovornosti

Direktorica nevladine organizacije Transparency International (TI) u BiH Ivana Korajlić ocijenila je za portal Vijesti.ba da, odbijanjem da dozvoli uvid u dokumentaciju poduzeća Uprava mostarskog Aluminija nastoji izbjeći odgovornost za učinjenu štetu. Naime, Uprava Aluminija dostavila je odgovor Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije u kojem njegove predstavnike obavještava da ne mogu dobiti uvid u traženu dokumentaciju.

“Vlada, kao vlasnik najvećeg udjela, svakako ima pravo tražiti sve informacije o poslovanju i utvrđuje odgovornost za eventualno neodgovorno poslovanje, što je nešto što bi trebalo redovno postojati“, kaže Korajlić te dodaje da se na ovaj način pokušava izbjeći odgovornost za nastalu situaciju. Ona, nadalje, sa žaljenjem konstatira da se kod nas to radi najčešće kada poduzeća već zapadnu u takvu situaciju da je kasno bilo što uraditi, kada je već nastala nepovratna šteta. “S druge strane, Uprava Aluminija i oni koju su odgovorni za situaciju u kojoj se ta tvornica nalazi, sada nastoje izbjeći bilo kakvu odgovornost“, navodi Korajlić uz opasku da se radi o kupovini vremena. “Izgovori dani za nedostavljanje dokumentacije su samo paravan i kupovina vremena, jer je jasno da su, bez obzira na situaciju, sada morali barem ranije imati pristup i omogućiti uvid“, zaključila je sugovornica Vijesti.ba.

error: Content is protected !!