Preminuo akademik Ljubomir Berberović

Akademija nauka i umjetnosti BiH priopćila je da je u Sarajevu preminuo akademik Ljubomir Berberović. Ljubomir Berberović, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, rođen je 1933. godine u Sarajevu. Studirao je medicinu, biologiju i filozofiju na sveučilištima u Ljubljani i Sarajevu a diplomirao biologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Prirodno-matematički odsjek. Izabran je za asistenta na istom odsjeku 1959. a od 1961. stalno je zaposlen na Odsjeku za biologiju Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu. Predavao je genetiku, evoluciju, antropologiju i druge predmete na više fakulteta Univerziteta u Sarajevu ali i na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu. Autor je velikog broja znanstvenih, stručnih i znanstveno-popularnih publikacija. Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1978., a za redovnog 1984. godine. Vršio je dužnost tajnika Odjela prirodnih i matematičkih znnanosti ANUBiH, predsjednika Odbora za međunarodne odnose ANUBiH te potpredsjednika Akademije. Akademik Berberović, počasni član PEN Centra Sarajevo, nosilac je brojnih visokih priznanja za znnstveni, stručni i društveni rad. Datum i vrijeme sahrane i komemorativne sjednice bit će naknadno objavljeni.

error: Content is protected !!