Liječnička komora FBiH traži izmjene kriterija za testiranje!

Liječnička komora Federacije BiH traži od Federalnog ministarstva zdravlja značajno povećanje ukupnog broja testiranih osoba u FBiH te proširenje kriterija za testiranje slučajeva sumnjivih na COVID-19/SARS-CoV-2 infekciju jer ocjenjuje da je trenutni broj testiranih nedovoljan.

“Broj testiranih od nešto više od 460 je apsolutno nedovoljan. Jednako je neprihvatljiva priča federalnog ministra zdravlja Mandića i njegovog pomoćnika Čerkeza o „racionalnom“ postupanju s testiranjem budući je u suprotnosti sa smjernicama i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Praksa zemalja EU-a upravo je takva – da se testira puno šire i puno više te da se prioritetno testira zdravstvene radnike, koji su najviše izloženi riziku. BiH je trenutno na samom začelju u Europi po broju testiranih građana na milijun stanovnika“, argumentiraju, nadalje iz Liječničke komore FBiH te stoga predlažu izmjenu kriterija za testiranje pacijenata sumnjivih na COVID-19/SARS-CoV-2 infekciju tako da se testiranje proširi na sve pacijente sa znakovima i simptomima akutne respiratorne infekcije te obvezno testiranje za sve zdravstvene radnike koji na bilo koji način dolaze u kontakt s pacijentima, kako oni ne bi bili izvor infekcije za pacijente s kojima dolaze u kontakt. Testiranje je ključno u postavljanju odgovarajućeg odgovora na epidemiju i omogućava istodobno praćenje širenja zarazne bolesti u populaciji te poduzimanje mjera kako bi se što više suzbilo širenje bolesti, osobito u vrijeme prisutne lokalne transmisije, što je i preporuka WHO-a“, navode iz Liječničke komore FBiH te apeliraju na zdravstvene ustanove u FBiH, koje predstavljaju prvu crtu obrane od COVID-a – 19 da se medicinskom osoblju koje se nalaze na punktovima na kojima se trijažira potencijalne pacijente osigura dovoljano adekvatne, jednokratne zaštitne opreme.

error: Content is protected !!