Magazinović traži informacije od Vijeća ministara BiH, SIPA-e i OSA-e

Zastupnik SDP-a BiH Saša Magazinović zatražio je od Vijeća ministara BiH, OSA-e i SIPA-e da mu dostave informacije o tome jesu li poduzete mjere za zaštitu od eventualnih zlouporaba telekomunikacijskih mreža prilikom uvođenja 4G mreže. On je navedeno zastupničko pitanje postavio predsjedatelju Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću, ministru sigurnosti BiH Draganu Mektiću, zamjeniku ministra prometa i veza BiH Saši Dalipagiću, direktoru Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Perici Staniću i direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osmanu Mehmedagiću koje pita ima li saznanja u kojoj su fazi javne nabavke u pogledu uvođenjea4G mreže i jesu li u tom procesu zadovoljeni svi sigurnosni aspekti kod uspostave te mreže u BiH, jesu li poduzete mjere zaštite od eventualnih zlouporaba telekomunikacijskih mreža te za osiguranje maksimalne cyber sigurnosti.

“Imate li saznanja sudjeluju li u procesu nabavki opreme za 4G, eventualno, kompanije podložne kontroli stranih vlada? Možete li odgovorno tvrditi da se u procesu uvođenja 4G mreže sve aktivnosti vode sukladno najvišim sigurnosnim standardima i da se može jamčiti da neće biti narušena sigurnost države i njenih građana te privatnost buduće komunikacije i prijenosa podataka korištenjem 4G mreže?“, neka su od pitanja zastupnika Magazinovića koji u obrazloženju navodi da je, imajući u vidu da je BiH jedina europska zemlja koja nema pokrivenost 4G mrežom a da je proces uvođenja te mreže u tijeku, iznimno važno da Parlament BiH i javnost budu upoznati s time što se poduzima u smislu mjera zaštite od eventualnih zlouporaba telekomunikacijskih mreža i stvaranja pretpostavki za osiguranje maksimalne cyber sigurnosti. “Kritični element nacionalne sigurnosti je svakako sigurnost telekomunikacijskih mreža i usluga koje igraju ključnu ulogu u ukupnoj sigurnosti društva, a privlačne su za cyber napade. Zato se prioritetom u smislu sigurnosti mogu smatrati i nabavke vezane za telekomunikacije, projektno financiranje, strana ulaganja i licenciranje a o svemu tome treba voditi računa od samog početka, prije no budu instalirane potencijalno kompromitirane mreže i dugoročno bude narušena sigurnost države i građana…Sve ovo pitam imajući u vidu stav Ministarstva sigurnosti BiH od prije četiri godine u kojem se kaže: ‘Ministarstvo sigurnosti BiH problem zlouporabe interneta u terorističke i ekstremističke, ali i druge kriminalne svrhe, vidi jednim od ključnih sigurnosnih problema u BiH te smatra da se isključivo ukupnim angažmanom svih relevantnih tijela javnog i privatnog sektora može unaprijediti sigurnost interneta u BiH’“, ukazuje Magazinović.

error: Content is protected !!