Misija OSCE-a posjetila laboratorij za ispitivanje municije

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine organizirali su danas posjetu novoj laboratoriji za ispitivanje municije u Doboju (Tehnička radionica za opravku i uništavanje municije-TROM Doboj).

Laboratorija je otvorena u okviru projekta za poboljšanje sigurnosti na lokacijama skladišta oružja i municije u BiH (SAFE-UP), koji realizira Misija OSCE-a u BiH.

Predstavnici donatorskih država koje finansiraju realizaciju projekta, Oružanih snaga BiH, EUFOR-a i Štaba NATO-a u BiH imali su priliku lično svjedočiti primjeni najnovije tehnologije u ispitivanju hemijske stabilnosti municije.

– Prije manje od godinu dana, u julu 2018. godine, u okviru projekta SAFE-UP stvorena je mogućnost za otvaranje laboratorije za hemijsku i termalnu analizu municije – izjavio je Alexander Chuplygin, zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH.

Naveo je da će taj važan korak naprijed pomoći partnerima u BiH da na siguran način skladište municiju, što će doprinijeti sigurnosti i civilnog stanovništva i vojnog osoblja.

Cilj projekta SAFE-UP je unaprijediti sigurnost na perspektivnim lokacijama skladišta oružja i municije u BiH. Njegovu realizaciju finansira 14 država donatora, i to: Austrija, Češka Republika, Njemačka, Francuska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Holandija, Norveška, Slovačka, Švicarska i Turska, uključujući Bosnu i Hercegovinu kao državu domaćina.

Misija OSCE-a u BiH, kako je saopćeno, nastavit će pružati pomoć u interesu održivosti laboratorije, kroz pružanje obuke i isporuku opreme, te će nastaviti njegovati partnerski odnos sa Ministarstvom odbrane BiH i Oružanim snagama BiH i pružati im podršku u provedbi niza važnih strateških dokumenata i planova.

error: Content is protected !!