MOJ MOSTAR Feđa Ibrulj: Fizički mogu otići iz Mostara, ali dušom nikada

Što Vam se najviše sviđa u Mostaru?

– Mnogo je stari koje mi se sviđaju… Klima, vegetacija, Neretva, geografski položaj, arhitektura, duh i mentalitet ljudi koji su se tu odgojili, odrasli i dali ovom gradu prepoznatljiv imidž.

Što Vam se ne sviđa u Mostaru?

– Sve ono što ga udaljava od onoga što iskonski jeste ili bi bar trebao da bude. U prvom redu to je turbo-folk način razmišljanja i odnosa prema životu, političke podjele po etničkom i vjerskom principu, podijeljenost školstva i nesklad u radu gradskih institucija. U finalu, nedostatak rokenrola, kako u muzici tako i u svjetonazorima građana.

Kakva je trenutačna situacija u Mostaru?

– Kako za koga… Život običnog građanina nije baš ispunjen sadržajima poput posla, kulturnih dešavanja i socio-ekonomskog napretka. Po prirodi nisam pesimista, pa ne mogu da ne napomenem da mnogi pojedinci i organizacije nastoje uraditi pozitivne stvari za grad, pogotovo za mlade u sferi kulture i obrazovanja, pa i onog nekonvencionalnog.

Biste li ikada napustili Mostar?

Imao sam priliku više puta napustiti ga, ali nisam. Doduše, bio sam mlađi i nisam razmišljao o mogućnostima van Mostara i granica BiH. Sada, s obzirom da sam vezan za muziku i profesionalne poslovne aktivnosti, više nego ranije razmišljam i o opciji odlaska iz Mostara. Fizički, naravno, ali dušom nikada.

Razgovarala: E.Š., [email protected]

error: Content is protected !!