MOSTAR: Uređuje se tvrđava hercega Stjepana i šetnica od izvora Bune

U Blagaju će se raditi dio šetnice koja ide od izvora rijeke Bune lijevom stranom, tri ribarska mjesta za ribare gdje će se moći odmoriti, lokalitet Bare, lokalitet u blizini nekadašnjeg RC Bunica, ušće rijeke Bune u Neretvu i izvorište na lokalitetu Bare

Prezentacija projekta RiTour „Valorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu suradnju urbanih turističkih destinacija na krškim rijekama jadranskog bazena“održana je u dvorani hotela “Ero” u Mostaru.

Riječ je o vrlo važnom projektu za Mostar, što je potvrdio i Ramiz Bašić, viši stručni suradnik Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije, kazavši kako su na ovaj projekt vrlo ponosni, jer je radi o prekograničnoj suradnji između tri grada: Mostar, odnosno Blagaj, u Crnoj Gori Podgorica grad na rijeci Morači i u Hrvatskoj Solin grad na rijeci Jadro.

Promocija BiH

“Glavna tema projekta su kraške rijeke koje su izvor prirodnih ljepota. Na tim rijekama koje su svojevremeno kroz historiju bile izvor i života i neophodan resurs za osnivanje ljudskih naselja. Danas se na tim rijekama razvija turizam i tu smo vidjeli podlogu za ovaj projekt, jer ove tri destinacije Blagaj, Solin i Podgorica, imaju slične probleme što se tiče razvoja turizma, jer nije adekvatna turistička infrastruktura da bi se ti predjeli odnosno ta mjesta razvijali. Te rijeke su kroz povijest bile izvor života te neophodan resurs za slijevanje ljudskih naselja. Danas su one jedan sasvim novi pogled, jedan sasvim novi aspekt za naselja koja se nalaze na tim rijekama i to treba sasvim drukčije promatrati. Tu smo mi vidjeli podlogu za ovaj projekt”, kazao je Bašić, dodajući kako će se u Blagaju raditi na uređenju tvrđave hercega Stjepana te će se osim toga raditi na promotivnim aktivnostima organiziranjem različitih događaja.

”Turistička zajednica će u sklopu svojih projekata organizirati ribarski kup na rijeci Buni, u Podgorici će biti natjecanje u kajaku na rijeci Morači, a Solin će organizirati internacionalni kongres povijesnih gradova“, objasnio je Bašić.

Semir Temim pomoćnik direktora Turističke zajednice HNŽ je kazao da će se u Blagaju raditi dio šetnice koja ide od izvora rijeke Bune lijevom stranom i pripremiti je za turiste već možda i za narednu sezonu, tri ribarska mjesta za ribare gdje će se moći odmoriti, lokalitet Bare, lokalitet u blizini nekadašnjeg Rekreacijskog centra Bunica, ušće rijeke Bune u Neretvu i izvorište na lokalitetu Bare.

“Nama je veoma važno da ćemo pored svega ovoga što radimo uraditi i jednu snažnu promociju naše županije  i Bosne i Hercegovine”, kazao je Temim.

Implementacija projekta

Projekt financira Europska unija u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a njegova ukupna vrijednost je oko 840 tisuća eura.

Implementacija ovog projekta je počela 1. srpnja, a za realizaciju su predviđene dvije i pol godine.

error: Content is protected !!