Izletište Bare u novom ruhu (FOTO)

Završene su aktivnosti na revitalizaciji izletišta Bare na rijeci Buni, koje Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) provodi u okviru projekta RiTour, usmjerenog na valorizaciju kulturne i prirodne baštine i njezino stavljanje u funkciju održivog turizma kroz prekograničnu suradnju povijesnih gradova Mostara, Solina i Podgorice.

Uređena šetnica

Revitalizirano izletište je sada obogaćeno s jednom ribarskom platformom, a urađene su i ribarske platforme na lokalitetima Podpetak i na ušću Bune uz Neretvu.
Također je uređena i šetnica/ribarska staza uz rijeku Bunu u dužini 400 metara, koja se pruža od Karađozbegovog mosta prema vrelu Bune u Blagaju.
Ovim aktivnostima se doprinosi održivom korištenju prirodnih resursa jer se pravljenjem ribarskih platformi i uređenjem lokaliteta Bare unapređuju uvjeti za razvoj sportsko-rekreativnog turizma ovog područja i revitalizaciji kulturne baštine zbog toga što se šetnica, odnosno ribarska staza, nalazi u povijesnom dijelu Blagaja, napominju organizatori spomenutog projekta.
Izradu tehničke dokumentacije za provedbu i nadzor navedenih radova financirala je Turistička zajednica iz vlastitih sredstava.
Podsjeća se kako je u proteklom razdoblju izrađena i “Studija stanja turističkih resursa na području rijeke Bune i mogućnosti razvoja održivog turizma na tom području” za što je angažiran Studij turizma Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Neiskorišteni potencijali

Studija predstavlja istraživanje neiskorištenih potencijala za razvoj turizma na danom području, vezano uz mogućnost investiranja u buduće objekte turističkog sadržaja, a poslužit će kao polazište za kreiranje regionalnih itinerara na kojima će raditi tim projekta RiTour.
Osim navedenih aktivnosti, u proteklom razdoblju su održane i promotivne aktivnosti projekta.


Naime, Turistička zajednica HNŽ-a je, zajedno s ostalim projektnim partnerima, projekt RiTour predstavila na međunarodnom sajmu Fitur koji je održan od 23. do 27. siječnja ove godine u Madridu. Turistička zajednica je promovirala područje rijeke Bune kao poželjnu turističku destinaciju te je također distribuiran promotivni leaflet s informacijama o području rijeke Bune i atraktivnim fotografijama.
Inače, projekt RiTour – “Valorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu suradnju urbanih turističkih destinacija na kraškim rijekama jadranskog bazena” financira Europska unija u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.

error: Content is protected !!