Na dan 15. lipanj 2020. bilo 516.346 zaposlenih

Prema podacima Porezne uprave FBiH, ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je na dan 15. lipanj 2020. prema prebivalištu osiguranika iznosi 516.346. Podsjeća se da je od početka pandemije u FBiH, na dan 5. svibanj 2020., zabilježen najmanji broj zaposlenih – njih 507.607. U međuvremenu, broj zaposlenih je povećan te je, prema prebivalištu osiguranika, na dan 15. lipanj 2020. bio veći za 8.739. Objavljeni podaci o zaposlenim osobama sačinjeni su na osnovu obrazaca procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni su nadležnim vanproračunskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i prema mjestu rada temlji se na proceduri generiranja i vrsti podataka.

“Broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG), bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istoj ili drugoj županiji), dok je broj zaposlenih prema mjestu rada, tj. prema sjedištu poslodavca (JIB-a), generiran prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira radi li se o punom ili nepunom radnom vremenu ili tome gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili druge županije), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta s nepunim radnim vremenom“, obrazlažu iz Porezne uprave FBiH.

error: Content is protected !!