Najviše žalbi iz oblasti gađanskih i političkih prava

Ombudsmenima BiH za ljudska prava građani su u prošloj godini najviše žalbi podnijeli iz oblasti gađanskih i političkih prava. “Ova institucija za zaštitu ljudskih prava je lani zaprimila 3.160 žalbi, a od toga 1.861 se odnosi na građanska i politička prava“, rekla je na konferenciji za novinare ombudsmenka Nives Jukić pojasnivši da je najviše primjedbi građana odnosi na neprimjeru dužinu trajanja sudskih i upravnih postupaka. Kako je dodala, najviše žalbi odnosi se na čekanje donošenja prvostupanjskih odluka i na nerješavanje žalbenih predmeta dugi niz godina kao i na nerealiziciju pravosnažnih sudskih odluka, posebno kada “padaju” na teret proračuna.

Veliki broj predmeta, rekla je Jukić predstavljajući godišnji izvještajaj o rezultatima aktivnosti te institucije, odnosi se na slobodu izražavanja i pravo na pristup informacijama. Tako je iz te oblasti upućeno 59 preporuka. Obudsmeni su u 2017. imali u radu i 755 predmeta iz oblasti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, koji su se uglavnom odnosili na nepravilnosti u provođenju natječajnih procedura, povredu prava mirovinskog te zdravstvenog i socijalnog osiguranja.

Kada je riječ o diskriminiaciji, u radu Ombudsmena su bila 184 predmeta, a preporuke ombudsmana sve češće se koriste kao dokazno sredstvo u sudskim postupcima. Najmanji broj predmeta bio u oblasti prava nacionalnih, vjerskih i drugih manjina, gdje je zabilježeno samo osam žalbi. U prošloj godini Ombudsmeni su uputili 355 preporuka te pripremili dva specijalna izvještaja o položaju i slučajevima prijetnji novinarima i o upotrebi službenih jezika i pisama u BiH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!