Novac od igara za sreću ide za zdravstvene projekte

Vlada Federacije odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 maraka uplaćenih u proračun FBiH u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Sredstva su raspoređena za financiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće da se provodi izvan BiH, zatim za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje financira iz Federalnog fonda solidarnosti i za organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog davalaštva krvi.

Zaduženja obveznicama

Na javni poziv objavljen 3.3.2019. godine stiglo je 87 prijava, od kojih je Povjerenstvo za ocjenu apliciranih projekata u razmatranje uzelo 52, a temeljem bodovanja sačinjena je rang -lista na kojoj se nalaze 32 korisnika.

– Dodijeljeni iznosi su u rasponu od 600 do 29.700 maraka. Iznose veće od 20 tisuća maraka su za predložene projekte i programe dobili Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka Sarajevo (29.700 maraka), Udruženje PIPOL Tuzla Pobijedimo mRak zauvijek (29.200 maraka), Udruženje Mala Sirena Zavidovići (28.485 maraka), Udruga dijabetičara Insula Mostar (26.665,21 maraka), Udruženje distrofičara Cazin (26.050 maraka), Udruženje distrofičara HNŽ Mostar (25.534 maraka), Udruženje distrofičara KS (25.110 maraka), Udruženje djece i omladine oboljele od šećerne bolesti u ZDŽ (25 tisuća maraka), Udruženje oboljelih od multiple skleroze u Sarajevske županije (24.480 maraka) i Savez distrofičara FBiH (22.050,80 maraka), navode iz Vlade FBiH.

Uz to, Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH o rezultatu aukcije obveznica FBiH održane 5. listopada, na kojoj je ponuđeno 40 tisuća obveznica nominalne vrijednosti tisuću maraka (ukupno 40 milijuna maraka), s rokom dospijeća od sedam godina. Za vrijeme aukcije pristiglo je ukupno 47 ponuda za kupovinu 107.800 obveznica u ukupnom iznosu od 107.800.000 maraka. Prihvaćeno je 17 ponuda za i prodano svih 40 tisuća obveznica. Obveznice su prodate po prosječnoj ponderiranoj prihvaćenoj cijeni od 99,6847, odnosno prosječno ponderiranoj godišnjoj kamatnoj stopi od 0,346 posto. Ukupno je putem emisije prikupljeno 39.873.877,70 maraka, a kompletnu emisiju je kupio bankarski sektor.

Izvršenje proračuna

– Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje federalnog proračuna su za prvih devet mjeseci 2019. iznosili 1.738,6 milijuna maraka, što je 64 posto planiranog prema izmjenama i dopunama ovogodišnjeg proračuna FBiH, navedeno je u izvješću razmatranom na današnjoj sjednici Federalne vlade. Od toga na porezne prihode otpada 1.234,5 milijuna maraka, neporezni 399,4 milijuna maraka dok su primici od financiranja iznosili 104,6 milijuna marak, stoji u priopćenju. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi, primici i financiranje veći su za jedanaest posto ili za 167,5 milijuna maraka. Porast je nastao zbog povrata kapitalnog transfera u iznosu od 150,2 milijuna maraka, nakon što je, Odlukom Vlade FBiH od 31. srpnja 2019., zatvoren namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata koji je bio izvan Jedinstvenog računa Riznice. Ukupno obračunati rashodi i izdaci u razdoblju siječanj – rujan 2019. iznosili su 1.462,4 milijuna maraka, što je 54 posto iznosa planiranog izmjenama i dopunama proračuna. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 1.381,8 milijuna maraka, što je 94 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka. U odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2018. godine, ukupni rashodi i izdaci manji su za pet posto.

Dvije lokalne ceste razvrstane u regionalne

Federalna vlada donijela je dvije odluke o razvrstavanju lokalnih u regionalne ceste. Prvom odlukom je lokalna cesta Zenica – Arnauti – Ribnica – Donji Kakanj (spoj s regionalnom cestom R-466) razvrstana u regionalnu cestu R-457, a drugom je lokalna cesta Alibegovački most – Šivša – Mlinište – Lovački dom – Bejići – Ularice – Šumski dvor – Makljenovac – Vila (spoj s magistralnom cestom M-17) razvrstana je u regionalnu cestu R-474a. Prva odluka o prekategorizaciji je doniejta jer je bila prolongirana ranija Odluka Vlade FBiH kojom je lokalna cesta Županijska bolnica Zenica – Kasapovići­ – Kovačići – Arnauti – Ribnica – Donji Kakanj bila razvrstana u regionalnu cestu s oznakom R-457, pa je ova cesta ostala kao lokalna. Potom je pokrenuta inicijativa građana Mjesne zajednice Arnauti da počne primjenama ove odluka, jer je riječ o značajnoj cestovnoj komunikaciji za stanovništvo Babinskog sliva, čime bi znatno bili poboljšani njegovi životni uvjeti. Druga odluka donesena nakon dopisa Općine Usora Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Podržana inicijativa za kredit kod EBRD-a

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o kreditu EBRD-a za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo, kao osnovom za vođenje pregovora, te podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem bude osigurano osam milijuna eura za realizaciju ovog projekta. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Sarajevska županija. Federalno ministarstvo financija, te ministarstva financija i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša SŽ će u tim za pregovore o ovom kreditu imenovati predstavnike, a konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa EBRD-om. Federalno ministarstvo financija će Vladu FBiH informirati pregovorima i tekstu usuglašenog ugovora između BiH i EBRD-a, te će današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Piše: Dragan Bradvica

[email protected]

error: Content is protected !!