O IDEJI POVEĆANJA PDV-a SA 17 NA 19%: Država uzima od građana i daje budžetarijatu

Svako malo u BiH se iznova povuče pitanje povećanja jedinstvene stope PDV-a sa 17 na 19 posto. Posljednji u nizu to je učinio novi mandatar Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, koji je među svojim idejama ‘iznjedrio’ i tu.

Je li budući šef Vijeća ministara to učinio samostalno ili po smjernicama svojih nalogodavaca nije poznato, ali ta ideja nije se baš svidjela javnosti, pogotovo građanima koji na poreze gledaju kao na bankomat vladajućih, a ne kao na nešto što bi trebalo doprinijeti boljem životnom standardu. Ekonomski stručnjak Vjekoslav Domljan na Dnevni list je kazao da porezna politika traži temeljiti reformu usmjerenu na podršku povećanju produktivnosti i smanjivanje nejednakosti, ali da o tome ne razmišlja ni pozicija ni opozicija…

Višak prihoda ide budžetarijatu

-Povećanje PDV ne može biti samo sebi svrha.  Može biti primjerice u funkciji povećanja zaposlenosti i izvoza tj. u funkciji fiskalne devalvacije. U tom slučaju povećanje PDV prati smanjenje doprinosa za zdravstvo i zapošljavanje. Time bi se smanjio trošak angažiranja radnika (i smanjila nezaposlenost) i povećala konkurentnost izvoznika. Na kratak rok gledano, država i radnici bi ostali na istom, a dobili bi izvoznici i jedan broj nezaposlenih, a izgubili bi umirovljenici i drugi neaktivni i nezaposleni dijelovi društva, kazao je Domljan.

-To je teorijski tako, no, na temelju iskustva s PDV-om, lako je moguće da bi se na kraju pokazao “višak prihoda” koji bi budžetarijat dodijelio sebi umjesto da ga vrati onima od koji je uzet. Prva žrtva takvog “glupog oporezivanja” (Charles Adams) je sloboda, a druga bogatstvo i snaga nacije. Američko predsjednik  Calvin Coolidge je lijepo kazao: „Prikupljanje poreza više no što je apsolutno nužno je legaliziranje pljačke.“, dodao je ovaj ekonomski stručnjak.

Već godinama se ‘priča’ o poreznim reformama u BiH, ali po tom pitanju se događa malo toga ili čak ništa. Vlasti ne vuku konkretne poteze koji bi poboljšali gospodarsku sliku države i podigli životni standard građana. Čak što više, dojam je da se država ‘prazni’ što je iznos prikupljen od PDV-a veći.

Kome država uzima a kome daje

Karakter jednog društva se najbolje se vidi po fiskalnoj politici tj. od koga država uzima, a kome daje. Država uglavnom uzima od građana kroz indirektne poreze i od radnika kroz doprinose, i uglavnom daje budžetarijatu (zaposlenima u javnom sektoru i kvaziprivatnom sektoru kroz subvencije). Država jedino ne uzima od onih koji imaju visoke plaće i veliku imovinu – porezni prihodi na dohodak i imovinu pojedinaca su mizerni, napominje Domljan.

-Kratko kazano, porezna politika traži temeljitu reformu usmjerenu na podršku povećanju produktivnosti i smanjivanje nejednakosti. Ona bi uključivala i povećanje efikasnosti obrazovanja i zdravstva kroz izjednačavanje pozicije privatnog i javnog sektora uvođenjem vaučera tj. davanja iz budžeta studentima i bolesnicima, a ne automatski javnim fakultetima i javnim zdravstvenim ustanovama. No, o ovome ne razmišlja ni pozicija ni opozicija, tako da se porezne reforme svode na osiguranje “neutralnosti” prepakiranjem “toplog obroka” ili, što bi narod kazao, “vodu vari, vodu ladi”, ali mandati i privilegije koje nose traju, upozorava Domljan.

Povećanje PDV-a znači opterećenje građana

Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH jasno je kazao da povećanje PDV-a znači dodatno opterećenje građana.

-Udruženje poslodavaca FBiH ne može podržati bilo kakvu ideju ili aktivnost o povećanju PDV-a. Zato što povećanje PDV-a znači opterećenje građana, smanjenje njihove kupovne moći, smanjenje prometa roba i usluga što će osjetiti i poslodavci. Jedinu korist od povećanja PDV-a imali bi budžetski korisnici, odnosno budžetski fondovi. Izuzetak od toga da ukoliko dođe do povećanja PDV-a, namjenski, da taj novac ide u budžet umjesto naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. U tom slučaju, Udruženje poslodavaca FBiH bi takvu aktivnost podržalo, ali iskreno rečeno, nismo čuli od onih koji predlažu takvo rješenje da im je to ideja. Ideja im je samo da povećaju PDV da bi povećali budžetske prihode. Budžetski prihodi se trebaju povećati smanjenjem poreza i doprinosa, a povećanjem obuhvata subjekata koji plaćaju poreze i doprinose” – kaže Mladen Pandurević. 

Piše: D. Lukić

[email protected]

error: Content is protected !!