Obilježavamo međunarodni dan rijeka

„Udruga Neretva West“ iz Mostara u okviru projekta kojeg je podržao Fond za zaštitu okoliša po pozivu iz 2019. godine provodi promotivnu kampanju o važnosti zaštite slatkovodnih ekosustava u FBiH.

Međunarodni dan rijeka obilježava se 14. ožujka i to je prilika da se bar jednom godišnje posjetimo na značaj cijelog slaktkovodnog sustava, rijeka i općenito vode. Zagađane vode i smanjen broj, sveden na minimum, kad su u pitanju pitke vode jeste globalni fenomen. Naša  zemlja kao i neke zemlje u regionu još uvijek imaju izrazito čiste izvore i tokove rijeka, u dijelovima, čiste i nezagađene. Uglavnom je riječ o planinskim predjelima gdje ljudska noga nije još uvijek mogla kročiti, nepristupačnim dijelovima rijeka i izvora. Ondje gdje stanuje čovjek, kroz manje i veće gradove i mjesta, situacija je u najmanju ruku alarmantna. Rijeke u tim dijelovima ne samo da nisu za upotrebu već su one izrazito opasne čak i za kupanje.

Naravno najveći uzročnik ovakvog stanja je čovjek, koji je svojim nemarom prema prirodi uspio za vrlo kratko vrijeme disbalansirati prirodu i zagaditi okoliš. Istini za volju, posljednjih deset godina ili nešto duže, svijest o važnosti očuvanja prirode se mjenja, sa tim se mjenja i njegov odnos prema istoj. Razvijaju se različiti projekti i programi zaštite prirode na globalnom nivou, međutim reperkusije na lokalni nivo, proces dolaska do svijesti svakog pojedinaca, je jako spor i neizdašan.

„Udruga Neretva West“ pokrenula je ovaj projekt zaštite rijeka kako bismo adekvatnim mehanizmima i promocijom djelovali na lokalnog čovjeka, onoga koji treba da stane u zaštitu naših rijeka: Neretve, Sane, Trebižata, Bosne, Une, Drine, Bune itd. Samo osvješten lokalni pojedinac može napraviti progres.

Bosna i Hercegovina je zemlja rijeka, kako pokazuju podaci imamo 232 manje ili veće rijeke, što znači ako budemo odgovorno postupili prema ovom važnom prirodnom bogatsvu nećemo imati nestašicu vode u budućnosti, kao što je to slučaj sa brojnim drugim zemljama. Sve to ako budemo svjesno i odgovorno gospodarili vodama, i te činjenice moramo biti svjesni barem na jedan dan godišnje.

Na Dan rijeka važno je istaći i malo dobre statistike, a tiče se pitke vode u BiH. Naime, naša zemlja je među deset najbogatih zemalja rijeka u Europi. Bosna i Hercegovina ima 9.200 m3  vode po glavi stanovnika. Vodni resursi su od velike egistencijalne važnosti za lokalno stanovništvo, kako u njenom fundamentalnom obliku tako i djeluju turizma, gospodarstva, poljoprivrede i slično. Stanje okoliša može biti vrlo lako ugroženo do nesagledivih posljedica, gubitak biološke raznolikosti, pad prirodnih resursa uz klimatkse promjene čiji smo svakodnevni svjedoci i na što ne možemo mnogo utjecati sa nivoa pojedinca znantno ugrožavaju okoliš. Ono na što možemo i trebamo jeste djelovanje u pravcu prirode a koje se nalazi direktno pod našim utjecajem. Rijeka, jezera, priroda, šume i taj mikrosvijet oko nas, kroz svakodnevne aktivnosti i doticaj sa njima jeste naš manevarski prostor. Kako ćemo odlagati smeće, šta ćemo uraditi kada vidimo kako pliva neprikladan otpad, šta ćemo uraditi ako u susjedstvu imamo nemarne pojedince, kako djelovati ako vidimo da gospodarstva nemarno odlažu otpad u rijeke, jesu neke od situaacija u kojima se može prepoznati probuđen pojedinac i ispravno djelovanje.

„Udruga Neretva West“ pokrenula je kampanja sa jasnim sloganima, sve sa ciljem podizanje svjesti lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja dobrog stanja rijeka, te prednostima koje Bosna i Hercegovina ima u odnosu na druge zemlje kad je u pitanju pitka voda. Naše poruke su: Svaka kap je važna! Šta biste uradili da je ovo posljednja kap. Voda je život – sačuvajmo rijeke. Koristite pitku vodu odgovorno, sačuvajmo rijeke – život nam ovisi o njima! Sa tim porukama svim budnim želimo sretan dan rijeka, a onima koji se tek trebaju probuditi da to učini čim prije, jer zamisli da je ovo posljedna kap – šta biste uradili?!

error: Content is protected !!