Oduzet nakit, duhan i obuća vrijedni preko 180 tisuća KM

Službenici Uprave za neizravno oporezivanje na pijaci u Bosanskoj Krupi, pijaci u Banja Luci i na teritoriju općine Bosanska Krupa oduzeli su raznu robu u vrijednosti 187.000 maraka.

Ovlaštene službene osobe Grupe za spriječavanja krijumčarenja i prekršaja, Regionalni centar Banja Luka, u nekoliko odvojenih akcija na područiju općine Bosanska Krupa oduzeli su određenu količinu zlatnog i srebrenog nakita, rezanog duhana i obuće. Prilikom kontrole porijekla robe na pijaci u Bosnaksoj Krupi na tezgama tri fizičke osobe pronašli su određenu količinu zlatnog i srebrenog nakita, rezanog duhana i obuće, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na cca 20.000 maraka Kako je u tijeku provjere utvrđeno da osobe kod kojih je predmeta roba pronađena nemaju registriranu trgovačku djelatnost prodaje zlatnog i srebrenog nakita, niti dokumentacije o porijeklu, pronađena roba je privremeno oduzeta.

Vršeći službene provjere u zlatarskoj radnji u Bosanskoj Krupi, službenici RC Banja Luka, Grupa za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja, utvrdili su da vlasnik pronađene robe nema dokumentaciju o provedenom carinskom postupku nad istom žbog čega je pronađena roba privremeno oduzeta. Tom priulikom izvršeno je oduzimanje zlatnog i srebrenog nakita, čija je ukupna tržišna vrijednost procjenjena na cca 27.000 maraka.

Pored oduzetog zlatnog i srebrenog nakita, u mjesecu ožujku 2018. godine na području RC Banja Luka bile su već tri zaplijene zlatnog i srebrenog nakita izvršene od službenika Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka, a ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzetog zlatnog i srebrenog nakita u spomenutom periodu se procjenjuje na iznos od cca 50.000 maraka.

Na područiju Grada Banja Luke, službenici Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja, RC Banja Luka, izvršili su provjeru porijekla robe na pijaci u Banja Luci te su tom prilikom kod tri fizičke osobe pronašli veću količinu razne tehničke robe (hladnjaci, strojevi za sušenje, šporeti…). Kako je tijekom provjere utvrđeno da osobe kod kojih je predmetna roba pronađena, nemaju registrovanu djelatnost, niti dokumentaciju o porijeklu, odnosno dokumentaciju kojom bi dokazali da je nad predmetnom robom proveden carinski postupak, pronađena roba je privremeno oduzeta. Procjenjena vrijednost privremeno oduzete robe je preko 30.000 maraka.

Pored navedenog, službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka su u prvoj polovini ožujka mjeseca 2018. godine izvršili privremeno oduzimanje tehničke robe, tekstilne i druge razne robe, kojom su učinjene povrede propisa iz nadležnosti Uprave za neizravno oporezivanje, čija ukupna tržišna vrijednost se procjenjuje u iznosu od cca 60.000 maraka. Protiv počinitelja opisanih nezakonitosti, shodno odredbama Zakona o carinskim prekršajima BiH, pred nadležnim sudom, bit će podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.

 

 

 

 

error: Content is protected !!