Općine i gradovi od Vlade FBiH traže promjenu zakona o javnim prihodima

Savez općina i gradova Federacije BiH (SOGFBiH) uputio je, na sjednici Predsjedništva održanoj u Sarajevu, Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu financija inicijativu za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i to u dijelu koji se odnosi na raspodjelu poreza na dobit.

– Kako Vlada F BiH u svom odgovoru nije iskazala spremnost za razmatranje ovakve inicijative, a njezini predstavnici ignorirali su jučerašnju sjednicu Predsjedništva SOG FBiH, iako su uredno pozvani kao i na prethodne, Savez će se ponovno usredotočiti na ove aktivnosti, te insistirati na sastanku rukovodstva Federacije BiH i rukovodstva Saveza na kojem bi se razgovaralo o tom pitanju – navode iz SOGFBiH.

Predsjedništvo SOGFBiH prihvatilo je izvještaje skupštinskih komisija Saveza (Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i financije koja je razmatrala Nacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH kao i izvještaj Komisije za izbor i imenovanja).

Predsjedništvo je informirano i o tome da je Savez osigurao stručnu podršku za pripremu komentara i primjedbi na Nacrt zakona o koncesijama koji je, na traženje Saveza, povučen iz parlamentarne procedure, te da su pripremljeni amandmani na Prijedlog zakona o šumama koji će biti upućeni nadležnim institucijama.

Na sjednici je bilo riječi i o novom projektu podrške razvoju lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini kroz rad Saveza financiranom od Švedske i Švicarske ambasade u Sarajevu.

– Prezentirane su i aktivnosti na različitim projektima u kojima Savez ima partnersku ulogu kao što su Projekt integriranog lokalnog razvoja – ILDP, Projekat ReLOad (Regionalni program lokalne demokratije), Projekt “Jačanje uloge mjesnih zajednica”, a implementira ih zajedno s UNDP-om, te Projekt “Akademija za lidere” koji se provodi u suradnji s Vijećem Europe, kao i Projekt “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodoopskrbe i otpadnih voda (RCDN)” – saopćio je SOGFBiH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!