Oružane snage napustilo 400 vojnika, nedostaje 1000 graničara

Da bi jedna država bila stabilna, između ostalog, mora imati jaku vojsku i policiju. To, na žalost, nije slučaj, a očito ni priroritet u Bosni i Hercegovini. Naime, nakon što  su iz Granične policije BiH apelirali na alarmantan manjak kadrova, sad i vojnici napuštaju Oružane snage BiH.

Osnovica ista ko i prošle godine

Osim vojnika, odlaze i oficiri i dooficiri. Razlozi su brojni, a najčešći su male plaće i loši uvjeti rada.

OS BiH u ovoj godini napustilo je više od 400 vojnika, potvrđeno je iz Ministarstva obrane BiH. Primanja pripadnika Oružanih snaga su prije deset godina umanjena i više se nisu mijenjala, a po svemu sudeći, do rasta plaća još neće doći. Osnovicu za obračun plaća određuje Vijeće ministara svake godine nakon usvajanja Proračuna.

S ozbirom na to da Proračun za ovu godinu još nije usvojen, osnovica za obračun plaća ostala je ista kao i prošle godine 475 KM.

Osim toga, veliki je jaz između činova i plaća. Tako je plaća general- pukovnika šest puta veća od plaće vojnika. Koeficijent za obračun plaće general pukovnika je 8, a vojnika od 1,12 do 2,96, što bi značilo da su vojnici plaćeni između 700 i 900 maraka.

Kada su na straži, ne dobivaju naknade. U slučaju prirodnih nesreća, kada 24 sata pomažu civilnoj zaštiti, također. Osim finansijskih problema, još jedan od najizraženijih je kvalitet ishrane, a ovu temu su propratili brojni skandali, od konzervirane hrane sumnjivog porijekla, pa nadalje.

Podsjetimo da u Parlamentu postoji prijedlog da se vojnicima povećaju plaće za nekih 50-70 maraka, ali da on još uvijek nije prošao parlamentarnu proceduru. Paradoksalno, opet se svake godine na konkurse javi veliki broj građana, upravo zbog redovite plaće.

Tko „čuva“ granicu?!

S druge strane, imamo kaos u Graničnoj policiji u jeku migrantske krize. Podsjetimo, direktor Granične policije BiH Zoran Galić upozorio je kako su uvjeti u kojima rade službenici ove agencije sramota kompletne države, ništa manja od stanja infrastrukture pojedinih graničnih prijelaza, i pritom još jedanput ukazao na manjak službenika za složeno stanje na granici.

Naglasio je kako određen broj službenika iz organizacijskih postrojbi koje su manje opterećene preraspoređen na istočni i sjeveroistočni dio granice i kako imaju ispomoć od 104 pripadnika MUP-a RS-a i 24 Direkcije za koordinaciju policijskih tijela što, kako ističe, ipak nije dovoljno za svakodnevne izazove nezakonitih prelazaka velikog broja migranata iz pravca Srbije i Crne Gore.

Galić je još jedanput upozorio da su malobrojni za ovako složeno stanje na granici, što predstavlja veliki pritisak na policajce koji su u kontinuitetu maksimalno angažirani.

– Nedostaje nam 407 službenika za obavljanje redovnih poslova i zadaća, za dvadesetčetverosatno pokrivanje istočne granice BiH u dužini od 600 kilometara potrebno je još 1.000 ljudi, a samo 15 posto od službenika koji trenutno rade u GPBiH može obavljati nadzor graničnog pojasa, jer ih je 85 posto angažirano na prijelazima koje ne možemo ostaviti bez ljudi, istaknuo je.

A u međuvremenu, na tisuće migranata se nalazi u BiH, više od godinu je država paralizirana neformiranjem vlasti. B.K.

error: Content is protected !!