Otvoreno pismo ministarstvima obrazovanja u BiH nadležnim za visoko obrazovanje

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH uputila je nadležnim obrazovnim vlastima u BiH dopis kojim ukazuje na potrebu promjene prakse predlaganja istih stručnjaka u povjerenstva za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Zahtjev je upućen Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, svim županijskim ministarstvima obrazovanja u FBiH te  Odjelu za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta BiH.

 Agencija je stava da se navedenu praksu mora izbjeći, jer ona smanjuje mogućnost da svi stručnjaci sudjeluju u procesima akreditacije te stvara sumnju u transparentnost i neovisnost rada nadležnih obrazovnih vlasti pri predlaganju stručnjaka. Agencija, također, podsjeća da su sva rješenja o imenovanju povjerenstava stručnjaka objavljena na web stranici Agencije, stalno dostupna javnosti i nadležnim obrazovnim vlastima kako bi mogli imati uvid u svoja postupanja sukladno navedenom dopisu.

Kako se u narednom periodu očekuje značajan broj zahtjeva za akreditaciju studijskih programa, Agencija skreće pozornost da praksa predlaganja istih stručnjaka nije sukladna zahtjevima Europskih standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ESG). U tom kontekstu, Agencija preporuča da se u povjerenstva za akreditaciju izbjegava predlaganje rukovoditelja visokoškolskih ustanova zbog njihove odgovornosti u donošenju odluka s aspekta konkurentskih odnosa s ustanovom koju evaluiraju. “Profesionalnim, dosljednim i transparetnim načinom provedbe vanjskog osiguranja kvalitete osigurava se njegova primjerenost svrsi, prihvatljivost od svih zainteresiranih strana i realizacija strateških ciljeva Agencije koji se odnose na unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u BiH“, ističe se.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!