PIVIĆ: BiH treba poboljšanja u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma

Bosna i Hercegovina treba poboljšanja u svim segmentima sprječavanja borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma, a osobito u pogledu nadzora rada odgovornih institucija za provedbu mjera sprječavanja pranja novca, zatim kvantitativnog i kvalitativnog kaznenog procesuiranja predmeta pranja novca i financiranja terorizma, nadzora nad radom nevladinog sektora i provedbe mjera u svezi financiranja terorizma i profilacije. Moneyval izaslanstvo već radi na tome da sve institucije koje su uključene u sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kao prioritet imaju provedbu tih standarda i tome da se napori svih aktera na tehničkoj i političkoj razini usmjeri na osiguranje provedbe mjera. O ovome su upoznati i predsjedatelj Vijeća ministara BiH i njegovi zamjenici te se nadam da će suradnja unutar Vijeća ministara BiH na realizaciji prioriteta u oblasti borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma uslijediti u cilju osiguranja što boljih uvjeta poslovanja naših gospodarskih subjekata van BiH, kaže šef Moneyval izaslanstva BiH za borbu protiv pranja novca i terorizma Nezir Pivić nakon što je Europska komisija usvojila Uredbu kojom je BiH izbrisana s liste viskorizičnih zemalja kada je riječ o pranju novca i financiranju terorizma.

error: Content is protected !!